เกี่ยวกับเรา

Samsung Career Discovery

นวัตกรรมเพื่อการ ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ สำหรับวัยมัธยม

เราเชื่อว่าการอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข เด็กและเยาวชนต้องมีโอกาสค้นพบ และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับ การค้นพบ ก็คือช่วงวัยมัธยมที่สมองวัยรุ่นกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงได้พัฒนานวัตกรรม Samsung Career Discovery เพื่อเป็นเครื่องมือค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพสำหรับเด็กวัยมัธยมศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสค้นพบตัวเองและแนวทางอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง ก่อนตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินเพื่อเรียนต่อ

 

ค้นพบตัวเอง

Samsung Career Discovery พัฒนาขึ้นโดยมีข้อค้นพบใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการของสมองวัยรุ่น และ “แนวคิดพหุปัญญา” (Multiple Intelligences) ของ ศาสตราจารย์ ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นแนวคิดสนับสนุน

ค้นพบอาชีพ

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่เด็กๆ อาจไม่มีโอกาสได้รู้จักอาชีพที่หลากหลายนัก โดยมากจะได้รู้จักอาชีพของคนในครอบครัว ในชุมชน หรืออาชีพที่เห็นผ่านสื่อ เราเชื่อว่าการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลในอาชีพนั้น เป็นวิธีที่มีชีวิตชีวาที่สุด Samsung Career Discovery จึงจำลองประสบการณ์นี้ โดยจัดทำ “นิทรรศการแนะแนวอาชีพออนไลน์” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทำงานในอาชีพด้วยความรักและประสบความสำเร็จ 59 ท่าน  ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในอาชีพ ผ่านวิดีทัศน์ 59 เรื่อง ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และค้นพบอาชีพที่เหมาะกับตัวเองในอนาคต

เราหวังให้เครื่องมือนี้เป็นจุดเริ่มต้นการพูดคุยเรื่องศักยภาพเด็กในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น ช่วยให้เด็กมองตัวเอง ครูหรือผู้ปกครองมองตัวเด็กในมุมที่รอบด้านขึ้น และร่วมกันส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาค้นพบและพัฒนาความสามารถอันหลากหลายที่ซ่อนอยู่ให้เต็มศักยภาพ

การค้นพบตัวเองและค้นพบอาชีพ เป็นโอกาสแรกที่จะเชื่อมโยงชีวิตในอนาคต เข้ากับการเรียนของเด็กในปัจจุบัน เด็กที่รู้ว่าตัวเองรักที่จะทำงานอะไรในอนาคต จะมีเป้าหมายและเริ่มสร้างเส้นทางเพื่อไปสู่เป้าหมาย การอดทนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะที่ด้อยให้เด่นขึ้น การฝ่าฟันอุปสรรคบนเส้นทาง จะไม่เหลือบ่ากว่าแรง ถ้ารู้ว่าบนเส้นทางนี้มีรางวัลชีวิตรออยู่ และเราเชื่อว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต

 

เสียงจากครูและนักเรียน

ติดต่อเราได้ที่เพจเฟซบุ๊กโครงการฯ Samsung Together for Tomorrow