ผู้ประกอบการค้า
ผู้ประกอบการค้า

ผู้ประกอบการค้า

ณัฐวรรณ โกมลกิตติพงศ์
เจ้าของแบรนด์ Pakamian


 

 

เมื่อถึงวันที่โลกของการค้าขายต้องมีความหมายมากกว่า แค่ซื้อมาขายไปณัฐวรรณ โกมลกิตติพงศ์ นําผ้าขาวม้าจากโรงงานรุ่นพ่อ มาตีความและสร้างมูลค่าใหม่ ผ่านแบรนด์ Pakamian ที่เปลี่ยนวิถีการใช้ผ้าขาวม้าแบบเดิมๆสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ และของตกแต่งบ้าน ทั้งหมอนอิง ตุ๊กตาหมี อุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋า จนถึงเสื้อผ้า ปลุกผ้าขาวม้าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

 

วิดีโอยอดนิยม

อาชีพแบ่งตามหมวดหมู่

อาชีพสายวิทย์-คณิต

ครูวิทยาศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์

ทักษะคิดวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลองและสํารวจในตัวเราทุกคน เริ่มต้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ มารู้จักคุณครูผู้ทําให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์คนนี้กัน


ดำรงค์ สุภาษิต
ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

 

ด้วยความที่มีพ่อเป็นครู และประทับใจการสอนของครูวิชาเกษตรในวัยเด็ก ทำให้ครูดำรงค์ มุ่งมั่น แน่วแน่สู่เส้นทางครู ปัจจุบันเป็นครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และด้วยหวังตั้งใจให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆ มากที่สุด จึงได้ริเริ่มห้องเรียนใต้ทะเลแห่งแรกขึ้น ถึงวันนี้มากกว่า 20 ปีแล้ว ที่เด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่าสนุกกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นพบไม่สิ้นสุด ทั้งยังได้สำนึกในคุณค่าสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง

 

จักษุแพทย์

จักษุแพทย์

โลกสวยเสมอสําหรับคนที่สุขภาพตาแข็งแรง มารู้จักอาชีพนักดูแลสุขภาพตา ผ่านมุมมองจักษุแพทย์คนนี้กัน


รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ด้วยความเชื่อของครอบครัวที่ว่า คนเรียนเก่งจะต้องเป็นหมอ ทำให้ นพ.นริศ กิจณรงค์ เดินตามเส้นทางที่ทุกคนคาดหวัง สู่การเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อกระจกและต้อหิน สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว จนถึงวันนี้ กว่า 20 ปีแล้วที่เขาทุ่มเททำงานรักษาผู้ป่วย เพื่อแลกกับรอยยิ้มแห่งความสุขเป็นรางวัลตอบแทน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และจักษุแพทย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จิตแพทย์

จิตแพทย์

บาดแผลทางใจก็ต้องการเยียวยาไม่ต่างจากทางกาย เปิดโลกอาชีพจิตแพทย์ผู้เป็นปากเสียงเพื่อผู้ป่วยทางใจ ที่ต้องทนทุกข์อย่างเงียบงันในสังคม


พญ. สมรัก ชูวานิชวงศ์
จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

จากโจทย์แรกบนเส้นทางอาชีพที่ต้องการช่วยเหลือสังคม และชุมชน สู่ปากเสียงเพื่อผู้ป่วยทางใจ และคนนับล้านที่ทนทุกข์อยู่อย่างเงียบงันในสังคม พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ จึงเลือกเรียนสาขาจิตเวชศาสตร์ เพราะเชื่อว่าบาดแผลทางใจก็ต้องการรักษาเยียวยาไม่ต่างจากทางกาย และการได้เห็นคุณค่าของทุกชีวิต คือรางวัลที่ทำให้ได้สัมผัสถึงความสุข และจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

 

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

สืบสนุกไปกับภารกิจตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้บริสุทธ์ กับตํารวจพิสูจน์หลักฐานคนนี้เลย


พ.ต.ต. พัฒนะ จิตต์หมวด
นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1

 

จากเด็กสายวิทย์ที่ไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ จนเมื่อได้ฝึกงานพิสูจน์หลักฐาน พัฒนะ จิตต์หมวด ก็ได้ค้นพบว่า นี่คืออาชีพที่นำวิทยาศาสตร์มาใช้งานจริงเพื่อไขคดี ถึงวันนี้ ในฐานะหัวหน้าทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นความภูมิใจสูงสุด เพราะภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหยุดยั้งขบวนการก่อเหตุ และคืนความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธ์

 

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์

สําหรับคนเก่งวิทยาศาสตร์ รักบริการและ ชอบงานฝีมือ นี่คืออาชีพที่สนุกมากถึงมากที่สุด ไม่เชื่อ ถามทันตแพทย์คนนี้ดู


ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จากความประทับใจหมอฟันในวัยเด็ก ทำให้ ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เลือกเดินทางสายทันตแพทย์อย่างแน่วแน่ สู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อด้านทันตกรรมเด็กที่ Boston University ในระดับปริญญาโท ถึงวันนี้เธอยังคงสนุกกับชีวิตทันตแพทย์ในทุกๆ วัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด

เมื่อการเคลื่อนไหวของร่างกายมีความผิดปกติ และการนวดไม่ใช่คําตอบ ถึงเวลาต้องจัด ดัด ดึงและปรับร่างกายสู่ภาวะสมดุลกับนักกายภาพบําบัดคนนี้แล้ว


อริสรา มะโนเที่ยง
Senior Physiotherapist สวนสุขภาพอรุณสหคลีนิค

 

 

อาชีพที่ใครๆ ก็อาจไม่ตระหนักถึง จนกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเราจะมีความผิดปกติ และการนวดไม่ใช่คำตอบ นี่คือเวลาของการจัด ดัด ดึง และปรับร่างกายสู่ภาวะสมดุลจาก อริสรา มะโนเที่ยง นักกายภาพบำบัดผู้ให้ความสำคัญกับมิติทางอารมณ์เท่าๆ กับทางร่างกาย เพราะเธอเชื่อว่า องค์ประกอบที่จำเป็นที่สุดสำหรับการบำบัดคือมิตรภาพและความรัก

 

นักแก้ไขการได้ยิน

นักแก้ไขการได้ยิน

เปิดโลกอาชีพที่ไม่เคยได้ยิน กับนักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยินด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสาร


เกรียงไกร ภูริปัญโย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทารก 3 ใน 1,000 รายมีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เกิด ขณะที่ 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน แต่การวินิจฉัยและบําบัดแต่เนิ่นๆ จะเพิ่มโอกาสในการรักษาสุขภาพการได้ยินให้แข็งแรงขึ้นได้ และนี่คือภารกิจของเกรียงไกร ภูริปัญโย นักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยินด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น

 

นักแก้ไขการพูด

นักแก้ไขการพูด

เปิดโลกนักบําบัดความผิดปกติด้านการพูดและสื่อความหมายเพื่อช่วยผู้คนให้เอาชนะความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารของตัวเอง


ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จากแรงบันดาลใจแรกที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ ออทิสติกในสังคม ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม เดินตามฝันสู่อาชีพนักแก้ไขการพูด กับภารกิจวินิจฉัยและบําบัดความผิดปกติด้านการพูดและการสื่อความหมายให้คนทุกช่วงวัย บนความเชื่อว่า ทุกๆ อุปสรรคคือการเรียนรู้และโอกาสในการพัฒนา เพื่อช่วยให้ทุกคนเอาชนะความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารของตัวเอง

 

นักบิน

นักบิน

อยากเป็นนักบิน ลองมาตามติดชีวิตเหนือเมฆของนักบินคนนี้กัน


วิรัช เทพารักษ์
นักบินที่ 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ฝันอยากบินตั้งแต่จำความได้ มุ่งมั่นฝ่าฟัน บินตามฝันสู่นักบินอาชีพ จนได้ประจำตำแหน่งนักบินที่ 1 เครื่องแอร์บัส เอ380 ของการบินไทย สิ่งที่วัรัช เทพารักษ์ ค้นพบจากการทำงานในห้องนักบินมานับ 10 ปีก็คือ ไม่ใช่แค่เราที่เลือกอาชีพ แต่อาชีพก็เลือกเราเช่นกัน เพราะอาชีพนี้ ไม่ได้ต้องการคนเก่ง แต่ต้องการคนที่พอดีกับอาชีพ

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

พบภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุกับอาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


ยุรนันท์ ภูโทถํ้า
หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

นี่คืองานท้าทายที่ต้องแข่งกับเวลาของยุรนันท์ ภูโทถ้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ที่จะไปถึงตัวผู้ป่วยเป็นคนแรก และช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้จนกว่าจะถึงโรงพยาบาลในประเทศที่มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมากอย่างประเทศไทย นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คือความหวังในการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยทุกคน

 

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

มากกว่าแค่ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกาย ตามไปดูนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ที่ทั้งปลุกปั้น และพัฒนาให้ศักยภาพของคนๆหนึ่งไปถึงขีดสุดทั้งร่างกายและจิตใจ


อัทพงษ์ ธนศิรินวกุล
เทรนเนอร์อิสระ และเจ้าของธุรกิจ I FIT

 

 

ไม่ได้จบมาเป็นครูพละ ไม่จําเป็นต้องเป็นนักกีฬา สําหรับอัทพงษ์ ธนศิรินวกุล อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ต่างอะไรกับนักสร้างแรงบันดาลใจ เพราะมากกว่าแค่ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องทั้งผลักดัน ปลุกปั้น และพัฒนาให้ศักยภาพของคนๆหนึ่งไปถึงขีดสุดทั้งร่างกายและจิตใจ

 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นี่คือาชีพที่ไม่มีบริษัทหรือองค์กรไหนไม่ต้องการ!นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาศาลให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจ


ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท สคูลดิโอ จำกัด

 

ถ้าจะมีใครสักคน ทำนายความเติบโตของธุรกิจคุณได้แม่นยำที่สุด คงหนีไม่พ้นผู้ชายคนนี้ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแห่ง Facebook ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ให้กลายเป็นข้อมูลที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ธุรกิจอยากทำอะไรขอให้บอกนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพร้อมหาคำตอบให้ และนี่คืออาชีพสุด Sexy ที่ตลาดกำลังต้องการ

 

นักอนุรักษ์

นักอนุรักษ์

เพราะโลกต้องการความสมดุล พบภารกิจกู้โลกกับอาชีพนักอนุรักษ์


ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
ที่ปรึกษาฝ่ายวนเกษตรและกลยุทธภาคเอกชน
บริษัท ปีเตอร์สัน โปรเจคส์แอนด์โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เลือกเรียนคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะชื่นชอบการท่องเที่ยว แต่เมื่อได้เข้ารับราชการที่กรมป่าไม้ ก็เป็นจุดเปลี่ยนให้ ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรบนพื้นที่เล็กๆ ที่มีอยู่บนโลกใบเดียวของเรา งานของเธอคือการสร้างสมดุลชีวิตให้กับมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนคนในชุมชนให้เข้าใจถึงปัญหาของระบบนิเวศน์และภาวะโลกร้อน รวมถึงส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

 

นักออกแบบ UX/UI

นักออกแบบ UX/UI

ในวันที่ธุรกิจต่างย้ายตัวเองมาแข่งขันในโลกดิจิทัล รู้จักนักออกแบบเว็บ และแอปผู้สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ คนนี้กัน


ศุภวิชญ์ พิพัฒน์
UX/UI Designer บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด

 

ในวันที่ธุรกิจต้องย้ายตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ของโลกดิจิทัล แอปและเว็บที่แค่ใช้งานได้อาจยังไม่ดีพอ มีเพียงประสบการณ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น ที่บอกว่า แอปไหนจะอยู่รอดหรือถูกลบ และนี่คืองานของศุภวิชญ์ พิพัฒน์ UX/UI Designer แห่งบุญมีแล็บ นักออกแบบผู้ให้ความสําคัญกับการใช้งานที่ลื่นไหลและราบรื่น มากกว่าความสวยงามเพียงอย่างเดียว

 

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

สั่งคอมพิวเตอร์ให้ทํางาน! ท้าทายขนาดไหน โปรแกรมเมอร์คนนี้มีคําตอบ


ภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์
CTO (Chief Technology Officer) และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

 

จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ก่อนที่จะมาเรียนต่อปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทภาควิชา Computer Science ที่ George Washington University เริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็น Software Engineer ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CTO (Chief Technology Officer) และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวงใน มีเดีย ผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆของไทย ที่มีผู้ใช้มากกว่า 5 แสนราย

 

พยาบาล

พยาบาล

นางฟ้าชุดขาวที่ต้องทั้งอดทนและเสียสละ แต่สำหรับเธอแล้วนี่คืออาชีพที่เสมือนเป็นของขวัญของชีวิต


ชญาพัฒน์ นนทะแสน
พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ชญาพัฒน์ นนทะแสน เริ่มต้นอาชีพพยาบาลด้วยความอคติ แต่หลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งใส่ใจนักศึกษาเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ เธอก็ได้เปิดใจเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกับค้นพบคุณค่าและความหมายใหม่ที่มีในวิชาชีพพยาบาล ทุกวันนี้ เธอทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยใจรักเกินร้อย และสำหรับเธอ นี่คืออาชีพที่เป็นเสมือนของขวัญแห่งชีวิต

 

เภสัชกร

เภสัชกร

อยากเรียนเภสัช แต่ไม่อยากอยู่แค่ร้านขายยา นี่เลย! เภสัชกรตัวจริงมีคําตอบ


อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน
อาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขยันคือคําตอบ หลักการชีวิตง่ายๆข้อเดียวที่พาให้ลูกชาวนาแม่ค้าขายผัก อย่างวีระพงษ์ ประสงค์จีน พาตัวเองสู่ตําแหน่งนักเรียนทุนยอดเยี่ยมมูลนิธิดํารงชัยธรรม ต่อด้วยปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านประสาทวิทยาศาสตร์ และเซลล์ต้นกําเนิดที่ลอนดอน ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก่อนจะก้าวขึ้นเป็น ดร.นักวิจัย ด้านเซลล์ต้นกําเนิด ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยด้าน Stem Cell

 

รุกขกร

รุกขกร

รู้จักหมอต้นไม้ นักไต่ ตัด แต่ง ดูแลต้นไม้ในเขตเมืองให้เติบโตและอยู่รอดจากคอนกรีตและ สายไฟ ในนามรุกขกร


อนุกูล สอนเอก
Good Attitude Consulting Co., Ltd

 

 

สําหรับคนที่รักการผจญภัยและฝันอยากมีออฟฟิศอยู่ใต้ร่มไม้ตลอดเวลา อนุกูล สอนเอก ขอแนะนําอาชีพรุกขกร นักไต่ ตัด แต่ง ดูแลต้นไม้ในเขตเมืองให้เติบโตและอยู่รอดจากคอนกรีต ควันพิษและสายไฟ งานท้าทายที่เปิดโอกาสให้เขาได้สนุกกับการคิดค้นเทคนิคเชือกใหม่เพื่อแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายเล็กๆ ว่า เทคนิคเชือกที่ตัวเองสร้างสรรค์จะถูกยอมรับในระดับสากล และใช้ชื่อว่า เทคนิคเชือกอนุกูล สอนเอก

 

วิศวกรธรณีฟิสิกส์

วิศวกรธรณีฟิสิกส์

สํารวจสุดขอบโลก กับอาชีพวิศวกรธรณีฟิสิกส์


รพาภัสสร์ พชรกิตติวิชญ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพปฎิบัติการ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

สําหรับคนส่วนใหญ่ นิยามของอาชีพวิศวกรธรณีฟิสิกส์คงหนีไม่พ้น 3 คําสั้นๆ นั่นคือ หนัก ยาก ท้าทาย แต่เธอ รพาภัสสร์ พชรกิตติวิชญ์ บอกว่า นั่นแหละคือเสน่ห์และความสนุกของงานสํารวจหาแหล่งพลังงาน ที่ต้องเดินทางไปทั่วโลกในฐานะวิศวกรภาคสนาม เพราะสําหรับเธอ นี่คือโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่ และมีความสําคัญต่อมนุษยชาติ

 

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

นี่คืออาชีพที่รอบรู้เรื่องระบบไฟฟ้าตั้งแต่ก้อนเมฆยันพื้นดิน น่าสนใจขนาดไหน
วิศกรไฟฟ้าคนนี้มีคำตอบ


รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิศวกร นักวิจัย นักประดิษฐ์ และอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2547 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of California สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาเอก ก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมกับทุ่มเทอุทิศตัวเองให้กับงานสร้างสรรค์ และประดิษฐ์สิ่งที่โลกไม่เคยมี เช่น เครื่องถอดรหัสไทย-อังกฤษ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้พิการ และต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ

 

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สําคัญกว่า เหล็ก ทราย ปูน หิน ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้สําหรับการสร้างบ้านแปลงเมืองคืออาชีพนี้!


ไชยพัฒน์ ซื่อสุทธจิต
Construction Management Manager
Pruksa Real Estate Public Company Limited

 

มากกว่าแค่เรื่องเล่นๆ เมื่อความสนุกกับเกมตัวต่อสารพัดในวัยเด็ก กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่พาให้ ไชยพัฒน์ ซื่อสุทธจิต ก้าวสู่โลกวิศวกรโยธา ถึงวันนี้กับตําแหน่งผู้บริหารโครงการ เขายังคงสนุกกับการเปลี่ยนทุกงานออกแบบให้เป็นจริง จากผืนดินว่างเปล่า สู่ถนนในโรงงาน ตามด้วยบ้านเดี่ยว ถึงอาคารสูงหลายสิบชั้น สําหรับเขา นี่คืองานสร้างสรรค์และท้าทายไม่ต่างจากเกมในวันวาน หากยังพร้อมตอบสนองและเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้คน

 

วิศวกรหุ่นยนต์

วิศวกรหุ่นยนต์

เมื่อโลกมาถึงจุดที่ต้องการผลักภาระงานให้หุ่นยนต์ทําแทน รู้จักอาชีพ วิศวกรหุ่นยนต์ ผู้สร้างและควบคุมพลเมืองหุ่นยนต์ ให้พร้อมร่วมงานกับมนุษย์


นวรัตน์ เติมธนาสมบัติ
วิศวกรหุ่นยนต์ บริษัท HG Robotics Co., Ltd.

 

เมื่อเทคโนโลยีมาถึงจุดที่โลก ต้องการผลักภาระงานให้หุ่นยนต์ทําแทน นวรัตน์ เติมธนาสมบัติ ขอแนะนําอาชีพที่อนาคตกําลังต้องการ “วิศวกรหุ่นยนต์” งานพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่ผสานความรู้จากศาสตร์ทุกศาสตร์ ทั้งศิลปะ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรม ก่อนจะถูกนําไปทดสอบระบบครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อควบคุมพลเมืองหุ่นยนต์ ให้พร้อมร่วมงานกับเรา

 

สถาปนิก

สถาปนิก

เปิดโลกอาชีพสถาปนิก นักจัดการสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว ผู้เชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับสิ่งที่เค้าออกแบบ


ปิตุพงษ์ เชาวกุล
Design Director
เจ้าของบริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด

 

สถาปนิกนักคิดนอกกรอบ ผู้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในวัยเด็ก จึงเลือกเรียนสายวิทย์ แต่เมื่อเรียนถึงชั้น ม.5 เริ่มชอบวาดรูป และอยากเป็นสถาปนิก จึงเลือกเรียนที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อปริญญาโททางด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองที่ The Berlage Institute of Architecture ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นเจ้าของและดีไซน์ไดเร็กเตอร์ บริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด รับงานออกแบบหลากมิติ ตั้งแต่ เสื้อยืด บัตรคอนเสิร์ต สนามเด็กเล่น นิทรรศการ จนถึงงานผังเมือง

 

สัตวแพทย์

สัตวแพทย์

ตามไปดู ชีวิตนายสัตวแพทย์สัตว์ป่าคนแรกของประเทศ นักสื่อสาร บําบัดและ รักษาสัตว์ในยามเจ็บป่วย


น.สพ. ภัทรพล มณีอ่อน
สัตวแพทย์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

อดีตนักกีฬาบาสเก็ตบอลตัวแทนระดับจังหวัด ผู้ต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า การเรียนหมอที่ว่ายากๆ สามารถทำไปพร้อมกับการเล่นกีฬาได้ จึงตัดสินใจเลือกเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปัจจุบัน เป็นนายสัตวแพทย์สัตว์ป่า หรือ Wildlife Veterinarian คนแรกของประเทศ ประจำกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และได้รับการแต่งตั้งเป็น “ทูตพิทักษ์สัตว์ป่า” จากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยยุติการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

 

อาชีพสายศิลป์

กราฟิกดีไซน์เนอร์

กราฟิกดีไซน์เนอร์

มากกว่าแค่ เก๋ เท่ ฮิป กราฟิค ดีไซเนอร์เค้าทํางานอะไรกัน หาคําตอบจากกราฟิคดีไซเนอร์ คนนี้เลย


กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักออกแบบปกหนังสือในนาม Wrong Design House

 

แม้จะไม่มีพื้นฐานการออกแบบ แต่ กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล ผู้จบวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชื่อว่า ความคิดสำคัญกว่าประสบการณ์ และนั่นคือแรงผลักดันให้เขาก้าวเดินสู่วงการออกแบบปกหนังสือ ถึงวันนี้ มากกว่า 10 ปีแล้ว กับงานออกแบบบนแนวคิด “หนังสือออกแบบปก” ปกหนังสือจึงไม่ควรเป็นแค่สิ่งที่ห่อหุ้ม หรือแยกส่วนกับตัวหนังสือ แต่ควรบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวหนังสือ

 

เกษตรกร

เกษตรกร

มาร่วมออกแบบและปลูกความสุขในบ้านตัวเอง ผ่านความเป็นเกษตรกรชาวเมืองกับชายคนนี้กัน


ชูเกียรติ โกแมน
วิทยากรศูนย์อบรมการเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง

 

อดีตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ผันชีวิตตัวเองมาเป็นเกษตรกรชาวเมือง เพราะอยากมีเวลาให้ครอบครัว โดยค่อยๆเริ่มจากการลองผิดลองถูก เรียนรู้จากสื่อ หาข้อมูล ทดลองทํา สู่บทสรุปที่พบแล้วว่า เกษตรอินทรีย์สามารถทำได้จริงบนพื้นที่จำกัด ถึงวันนี้กว่า 10 ปี กับการค้นพบตัวเองบนเส้นทางที่ใช่ ปัจจุบันยังเป็นวิทยากรนําความรู้จากประสบการณ์ตรง เรื่องสวนผักคนเมืองมาถ่ายทอดให้ผู้คนได้ร่วมเรียนรู้ ออกแบบ และลงมือปลูกความสุขในบ้านตัวเอง

 

ไกด์ทัวร์ชุมชน

ไกด์ทัวร์ชุมชน

มาฝึกเป็นไกด์ พาทัวร์ชุมชนเจ๋งๆ ของตัวเองกับไกด์ทัวร์ชุมชนคนนี้


ฤต นากชื่น
ไกด์ทัวร์ชุมชน บริษัท Bangkok Vanguards จำกัด

 

 

ฤต นากชื่น ชายหนุ่มผู้หลงเสน่ห์การเล่าเรื่อง จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ค้นพบว่า อาชีพนักโบราณคดีไม่ใช่สิ่งที่เขาค้นหา จึงเลือกเปลี่ยนเส้นทาง ผันตัวเองสู่โลกของไกด์ทัวร์ชุมชน ผู้เปิดโลกกว้างให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผ่านมุมเมืองที่แคบ ลึก และซอกแซกที่สุด สำหรับเขา นี่คือเส้นทางสู่การทำความเข้าใจโลกกว้างและผู้คนที่แตกต่าง

 

ช่างแต่งหน้า

ช่างแต่งหน้า

โฉมงาม หรืออสูร นางฟ้าหรือปีศาจ เล่ายังไงให้เห็นเป็นภาพ ตามไปดูทักษะฝีแปรงของช่างแต่งหน้า คนนี้เลย


มนตรี วัดละเอียด
ครูใหญ่ โรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า MTi

 

อดีตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จับพลัดจับผลูสู่อาชีพช่างแต่งหน้าโดยบังเอิญ ในวันที่ช่างตัวจริงไม่มา จากการแต่งหน้าครั้งแรกที่สอบผ่านได้สบายๆ จึงตัดสินใจไปลงคอร์สเรียน สอนแต่งหน้าจริงจัง ซึ่งทำให้ได้ค้นพบศักยภาพ และสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองจริงๆ ปัจจุบัน เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสอนแต่งหน้า MTi และเป็นเจ้าของรางวัลแต่งหน้ายอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ไทยหลายต่อหลายเรื่อง รวมถึงภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงในวงการแต่งหน้ามากที่สุดอย่าง “สุริโยไท”

ช่างภาพ

ช่างภาพ

แม้เทคโนโลยีมาถึงจุดที่ช่วยให้ใครๆก็ถ่ายรูปได้ ไม่ได้แปลว่า ใครๆจะเป็นช่างภาพได้ อยากเป็นช่างภาพอาชีพ ปรึกษาเธอคนนี้เลย


วัลภรณ์ ชาญเชาว์
ช่างภาพอิสระ

 

วัลภรณ์ ชาญเชาว์ เข้าสู่โลกของช่างภาพจากความต้องการหารายได้พิเศษขณะเรียน ด้วยการช่วยรุ่นพี่เก็บภาพในงานรับปริญญา พัฒนาฝีมือจนสามารถรับงานด้วยตัวเอง และเมื่อเรียนจบก็มีรายได้มากพอที่จะยึดอาชีพช่างภาพอิสระเต็มตัว ด้วยสไตล์การถ่ายภาพที่งดงามแบบแตกต่าง ทำให้เธอมีงานไม่ขาดสาย ทั้งงานถ่ายภาพรับปริญญา งานแต่งงาน รวมถึงงานคอนเสิร์ตของศิลปินดัง

 

ทนายความ

ทนายความ

อยากรู้ทนายความทําอะไร ลองตามติดชีวิตทนายที่เชื่อว่า งานผ่านระบบศาลจะช่วยส่งเสริมสิทธิและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคม คนนี้กัน


สุรชัย ตรงงาม
เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ด้วยความหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดยผ่านกลไกด้านกฎหมาย สุรชัย ตรงงาม จึงเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรียนต่อด้านกฎหมายมหาชน เพื่อนำความรู้ทางกฎหมายมาช่วยประชาชนเรียกร้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม คอยช่วยเหลือประชาชนในคดีสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น คดีมาบตาพุด สารตะกั่วที่ลำห้วยคลิตี้ จนถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อหวังให้เป็นคดีตัวอย่าง และบรรทัดฐานในการแก้ไขกฎหมายให้ชาวบ้านได้รับความเป็นธรรม

นักข่าว

นักข่าว

มากกว่าแค่ทักษะการเขียน นี่คืออาชีพที่ผสานสารพัดศาสตร์ทั้ง เศรษฐกิจการเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม
จะถูกดิสรัปหรืออยู่รอด นักข่าวคนนี้มีคําตอบ


บุญลาภ ภูสุวรรณ
บรรณาธิการ สำนักข่าวออนไลน์ ThaiPublica.org

แม้จะเรียนมาทางสายข่าว บุญลาภ ภูสุวรรณ กลับค้นพบว่า ความรู้ด้านงานข่าวของตัวเองยังไม่ตอบโจทย์ความเป็นคนข่าวคุณภาพได้ จึงตัดสินใจศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อจะกลับเข้าสู่วงการข่าวอีกครั้งอย่างมืออาชีพ ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ในปี 2554 ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ “ThaiPublica.org” สื่อทางเลือก ที่มุ่งนำเสนอข่าวเชิงลึก สืบสวน สอบสวน ภายใต้สโลแกน “เราพูดความจริง”

นักเขียนการ์ตูน

นักเขียนการ์ตูน

นี่คืองานที่เหมือนเป็นผู้สร้างโลก เพราะเราสามารถทําให้ตัวละครของเราเกิดหรือตายก็ได้ แค่ด้วยการวาด! น่าสนใจมั้ยล่ะ หาคําตอบต่อกับนักเขียนการ์ตูนคนนี้


อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
นักเขียนการ์ตูนอิสระ

 

นักเขียนการ์ตูนศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ผู้ไม่สนใจเป็นเจ้าของปริญญาบัตรใดๆ แต่เชื่อว่าการมุ่งมั่นอยู่กับการวาดและวาดทั้งวัน โดยที่ไม่เบื่อ ไม่คิดว่าเป็นงาน คือคุณสมบัติข้อต้นๆ ที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเขียนการ์ตูนอาชีพ เจ้าของผลงานหนังสือการ์ตูน “โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ เทอม 3” ที่คว้ารางวัล รองชนะเลิศ จากการประกวดมังงะนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ กรุงโตเกียว เมื่อปี 2556

 

นักดนตรี

นักดนตรี

ในยุคที่เงินไม่กี่พัน ใครๆก็เช่าห้องอัด อัดเพลงได้แล้ว เราจะยังเล่นดนตรีเป็นอาชีพได้ไหม นักดนตรีอาชีพคนนี้มีคําตอบ


อภิวัฒน์ พงษ์วาทนักร้อง
นักแต่งเพลง และมือกลองวง ETC

 

นักดนตรี นักร้องนำ และมือกลองประจำวง ETC ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแม้ไม่ได้เรียนจบด้านดนตรีโดยตรง แต่ด้วยใจรักในเสียงเพลง และศักยภาพทางดนตรีที่เขาค้นพบตั้งแต่สมัยมัธยม ประกอบกับความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และความทุ่มเทเพื่อให้ได้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ทำให้ทุกวันนี้เขาเป็นที่รู้จักในนาม “หนึ่ง ETC” กับผลงานเพลง 4 อัลบั้ม และรางวัลทางดนตรีที่ได้รับมามากมาย

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย

ไม่ได้แค่ออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่คือการเล่าเรื่องผ่านโลกของเสื้อผ้า น่าสนุกขนาดไหน ตามติดชีวิต Costume Designerคนนี้เลย


นพดล เตโช
นักออกแบบเครื่องแต่งกายอิสระ

 

นาทีที่งานออกแบบเครื่องแต่งกายปังไม่แพ้ละคร อย่าแปลกใจ ถ้าพบว่านั่นคือฝีมือการออกแบบของ นพดล เตโช กูรูในสายงานคอสตูมดีไซน์ จากเด็กรีดผ้าในกองถ่าย เรียนรู้และฝึกฝน จนกลายเป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายระดับมือรางวัล ผู้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่สะท้อนตัวตนของตัวละครได้อย่างโดดเด่น ด้วยผลงานคุณภาพ “ลูกทาส” “ชั่วฟ้าดินสลาย” “สี่แผ่นดิน” “อุโมงค์ผาเมือง” และ “กาหลมหรทึก”

 

นักออกแบบงานไม้

นักออกแบบงานไม้

งานออกแบบก็รัก งานช่างก็ชอบ ทําไมต้องเลือก เปิดโลกดีไซน์เนอร์เมคเกอร์โมเดลธุรกิจของคนรักงานออกแบบและงานช่าง ผ่านนักออกแบบงานไม้คนนี้กัน


ชัยณรงค์ เรียนวาที
เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ SKILLED

 

ในยุคที่ผู้คนต้องการความต่าง ทุกอย่างที่เลือกคือสิ่งบ่งบอกตัวตน นักออกแบบงานไม้รุ่นใหม่อย่าง ชัยณรงค์ เรียนวาที ตอบสนองความต้องการนี้ด้วยการออกแบบและลงมือผลิตชิ้นงานด้วยตัวเอง จนสามารถสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีเพียงตัวเดียวในโลก นี่คือโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ของคนชอบงานออกแบบและงานช่าง ที่ขายความแตกต่างด้วยดีไซน์และใจรัก

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

เก่งสร้างภาพ ถนัดคราฟท์งาน นี่คือ อาชีพที่เค้าตัดสินกันที่เปลือก... Packaging Designer คอนเฟิร์ม


นภนีรา รักษาสุข
ผู้ก่อตั้ง และ Managing Director
บริษัท ยินดี ดีไซน์ จํากัด

 

จากผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกที่พลิกโฉมแบรด์จนชนะทั้งรางวัลการออกแบบและยอดขาย นภนีรา รักษาสุข ผันตัวเองจากงานโฆษณาสู่โลกของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์เต็มตัว เธอเชื่อว่า การสร้างแบรนด์คือการสร้างอนาคต ไม่ใช่สร้างภาพแค่ภายนอก แต่คือการกําหนดตัวตนและจุดแข็งที่แตกต่างให้แบรนด์ ผ่านพลังของงานออกแบบที่เริ่มต้นตั้งแต่บรรจุภัณฑ์

 

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

วาดก็ถนัด เล่าก็เก่ง..ไม่ได้พูดเป็นหนังการ์ตูน อาชีพ Animator กําลังมา


ชวลิต แก้วมณี
ผู้กำกับภาพยนตร์ Animation

 

ไม่มีคําว่าสายสําหรับอาชีพที่ใช่ หลังตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางสู่สายศิลปะ ชวลิต แก้วมณี ค้นพบตัวเองอีกครั้งในโลกแอนิเมชั่น ที่เปิดโอกาสให้เขาได้สนุกกับการสวมบทบาทเป็นตัวละครในจินตนากรผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือ “คุณทองแดง The Inspirations” “Escape of the Gingerbread Man!!!” และ “Nine” แอนิเมชั่นขนาดสั้นที่กวาดรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก

 

นักออกแบบภายใน

นักออกแบบภายใน

จากความหลงไหลในการวาดบ้านตุ๊กตากระดาษในวัยเด็ก สู่นักออกแบบภายในมืออาชีพวันนี้ มาตามติดเจอร์นี่เล็กๆ ในเส้นทางนักออกแบบคนนี้กัน


ณภาวัลย์ โสภาสรรค์

มากกว่าแค่ความชอบ เมื่อความสนุกของการวาดภาพบ้านตุ๊กตากระดาษในวัยเด็ก กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนสถาปัตย์ อย่าง ณภาวัลย์ โสภาสรรค์ พลัดหลงสู่โลกนักออกแบบภายในแบบไม่ตั้งใจ จุดเปลี่ยนสู่งานสร้างประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกผ่านการออกแบบพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและคุณภาพชีวิตของผู้คน

ประติมากร

ประติมากร

เปิดโลกงานศิลปะ360 องศาไปกับ ประติมากรผู้เปลี่ยนความหนักแน่นของหิน ให้เบาบาง ความแกร่งของโลหะให้อ่อนช้อย และความดิบหยาบของดินให้มีพลัง


วัชระ ประยูรคำ
ประติมากรอิสระ

 

ประติมากรชื่อดังจาก อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สร้างงานประติมากรรมเหมือนจริงที่โดดเด่น เจ้าของผลงานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระอริยาบทต่างๆ มากถึง 70 องค์ รวมทั้งผลงานชิ้นเอก เช่น อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และ อนุสาวรีย์ อ,สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

โปรดิวเซอร์รายการทีวี

โปรดิวเซอร์รายการทีวี

นี่คือ สายงานที่ไม่มีสอนอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไหนๆ แต่เป็นที่ต้องการเสมอ เค้าทําหน้าที่อะไรกัน โปรดิวเซอร์มือโปรคนนี้มีคําตอบ


ภัทราพร สังข์พวงทอง
โปรดิวเซอร์ และพิธีกรรายการกบนอกกะลา

 

การถูกปลดจากอาชีพนักข่าวเพราะยึดมั่นในอุดมการณ์ คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่พาเธอก้าวสู่อีกงานสื่อสารมวลชนที่ยังคงคุณค่า และมีความหมายต่อสังคม ในฐานะโปรดิวเซอร์ และพิธีกรรายการ “กบนอกกะลา” รายการสารคดีเรตติ้งระดับต้นๆ ที่ได้รับรางวัลรายการสารคดียอดเยี่ยมบนเวทีนาฏราชแทบทุกปี รวมทั้งยังเติบโตต่อยอดเป็นหนังสือการ์ตูน และโครงการประกวดสารคดีสั้น “ซูเปอร์กบจูเนียร์” ด้วย

 

ผู้กำกับภาพยนตร์

ผู้กำกับภาพยนตร์

จากสาขาเล็กๆในคณะนิเทศศาสตร์ กลายมาเป็นคณะภาพยนตร์สุดฮิตสําหรับเด็กสายศิลป์ งานทําหนังน่าสนุกขนาดนั้นเชียวหรือ ถามผู้กํากับภาพยนตร์คนนี้ดู


ทรงยศ สุขมากอนันต์
ผู้กำกับภาพยนตร์ และโปรดิวเซอร์

 

จากเด็กสายวิทย์ ที่ค้นพบว่าตัวเองชอบการถ่ายภาพ จึงพลิกเส้นทางชีวิตตัวเองสู่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง ก่อนจะเป็นหนึ่งในทีมผู้กำกับผู้สร้างปรากฏการณ์ “แฟนฉัน” ตามด้วย “เด็กหอ” ภาพยนตร์สยองขวัญที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ และ “Top Secret วัยรุ่นพันล้าน” สู่ซีรีย์ขวัญใจวัยรุ่น “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” และ “I Hate You, I Love You” ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท นาดาวบางกอก จำกัด และเป็นผู้กำกับในเครือ GDH 559

 

แอร์โฮสเตส

แอร์โฮสเตส

เปิดโลกชีวิตติดปีกของแอร์โฮสเตส ผู้เป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับผู้โดยสารทุกคนให้กินอิ่ม นอนหลับ และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ


ณัฐกา เพ็ญชาติ
In-flight Manager
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

แอร์โฮสเตส ผู้มีความฝันที่จะทำงานบนท้องฟ้าตั้งแต่ยังเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงวันนี้ กว่า 20 ปีแล้ว ที่เธอยังคงทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับผู้โดยสารทุกคนให้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัย และเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ โดยความสุขที่ได้รับจากการทำงานนั้นเปรียบเสมือนการได้ชาร์จแบตให้ชีวิตทุกวัน

อาชีพสายเกษตร

เกษตรกร

เกษตรกร

มาร่วมออกแบบและปลูกความสุขในบ้านตัวเอง ผ่านความเป็นเกษตรกรชาวเมืองกับชายคนนี้กัน


ชูเกียรติ โกแมน
วิทยากรศูนย์อบรมการเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง

 

อดีตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ผันชีวิตตัวเองมาเป็นเกษตรกรชาวเมือง เพราะอยากมีเวลาให้ครอบครัว โดยค่อยๆเริ่มจากการลองผิดลองถูก เรียนรู้จากสื่อ หาข้อมูล ทดลองทํา สู่บทสรุปที่พบแล้วว่า เกษตรอินทรีย์สามารถทำได้จริงบนพื้นที่จำกัด ถึงวันนี้กว่า 10 ปี กับการค้นพบตัวเองบนเส้นทางที่ใช่ ปัจจุบันยังเป็นวิทยากรนําความรู้จากประสบการณ์ตรง เรื่องสวนผักคนเมืองมาถ่ายทอดให้ผู้คนได้ร่วมเรียนรู้ ออกแบบ และลงมือปลูกความสุขในบ้านตัวเอง

 

เกษตรกรผสมผสาน

เกษตรกรผสมผสาน

อาชีพอะไรจะฮิปไปกว่านี้ มั่นคงกว่าลูกจ้าง อิสระกว่ามนุษย์เงินเดือน เปิดโลกเกษตรนอกห้องเรียนกับ เกษตรกรผสมผสานคนนี้เลย


กานต์รวี บัวบุญ
เจ้าของบ้านสวนภูระวี ฟาร์มไข่อารมณ์ดี

 

อดีตพยาบาลที่ต้องหันหลังให้อาชีพเดิมเพื่อมาดูแลแม่แบบเต็มเวลา กานต์รวี บัวบุญ พาตัวเองกลับบ้านเกิด เพื่อนับหนึ่งใหม่กับชีวิตเกษตรกร เธอค่อยๆ เรียนรู้และลงมือทําแบบทุ่มทั้งตัวและหัวใจ ผ่านแนวคิดเกษตรผสมผสานทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เน้นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้สัตว์เลี้ยงอารมณ์ดี สร้างความต่างให้ผลผลิตด้วยคุณภาพ ภายใต้แบรนด์บ้านสวนภูระวี ที่กําลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพ

 

เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลากัด

เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลากัด

เราไม่ได้เลี้ยงปลากัด แต่ปลากัด.. เลี้ยงเราต่างหาก เปิดโลกอาชีพเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลากัดกับผู้หญิงคนนี้เลย


สิรินุช ฉิมพลี
เจ้าของสิรินุชเบตต้า ฟาร์ม

 

แค่ขันน้ำไม่กี่ใบ ปลากัดไม่กี่ตัว บวกกับอินเทอร์เน็ตแรงๆ และสมาร์ตโฟนอีกเครื่อง ก็มากพอที่จะทำธุรกิจส่งออกได้แล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นของ สิรินุช ฉิมพลี เจ้าของสิรินุชเบตต้า ฟาร์ม แหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดชื่อดังที่ส่งออกปลากัดไปทั่วโลก เธอยังได้รับรางวัลเกษตรกรหญิงดีเด่นแห่งชาติปี 2558 ถือเป็นบทสรุปที่พิสูจน์ว่า ไม่ใช่เราที่เลี้ยงปลากัด แต่คือปลากัดเลี้ยงเรา

เกษตรกรสวนส้มโอ

เกษตรกรสวนส้มโอ

มากกว่าแค่การทําสวน เกษตรกรยุคใหม่ คือนักสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท้องถิ่น เธอทําได้ยังไง เกษตรกรสวนส้มโอคนนี้มีคําตอบ


วาริน ชิณวงศ์
เจ้าของชิณวงศ์ฟาร์ม

 

วาริน ชิณวงศ์ อดีตนักธุรกิจผู้บอกลาความไม่ยั่งยืนของกิจการไอที แล้วก้าวสู่วิถีชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่ หรือ “สมาร์ตฟาร์มเมอร์” เจ้าของชินวงศ์ฟาร์ม ผู้ส่งออกส้มโอทับทิมสยาม ราชินีผลไม้หนึ่งเดียวแห่งลุ่มแม่นํ้าปากพนังสู่ตลาดโลก ด้วยความเชื่อมั่นว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่น คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถิ่นฐานบ้านเกิด

 

อาชีพสายวิทยาศาสตร์การแพทย์

จักษุแพทย์

จักษุแพทย์

โลกสวยเสมอสําหรับคนที่สุขภาพตาแข็งแรง มารู้จักอาชีพนักดูแลสุขภาพตา ผ่านมุมมองจักษุแพทย์คนนี้กัน


รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ด้วยความเชื่อของครอบครัวที่ว่า คนเรียนเก่งจะต้องเป็นหมอ ทำให้ นพ.นริศ กิจณรงค์ เดินตามเส้นทางที่ทุกคนคาดหวัง สู่การเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อกระจกและต้อหิน สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว จนถึงวันนี้ กว่า 20 ปีแล้วที่เขาทุ่มเททำงานรักษาผู้ป่วย เพื่อแลกกับรอยยิ้มแห่งความสุขเป็นรางวัลตอบแทน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และจักษุแพทย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จิตแพทย์

จิตแพทย์

บาดแผลทางใจก็ต้องการเยียวยาไม่ต่างจากทางกาย เปิดโลกอาชีพจิตแพทย์ผู้เป็นปากเสียงเพื่อผู้ป่วยทางใจ ที่ต้องทนทุกข์อย่างเงียบงันในสังคม


พญ. สมรัก ชูวานิชวงศ์
จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

จากโจทย์แรกบนเส้นทางอาชีพที่ต้องการช่วยเหลือสังคม และชุมชน สู่ปากเสียงเพื่อผู้ป่วยทางใจ และคนนับล้านที่ทนทุกข์อยู่อย่างเงียบงันในสังคม พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ จึงเลือกเรียนสาขาจิตเวชศาสตร์ เพราะเชื่อว่าบาดแผลทางใจก็ต้องการรักษาเยียวยาไม่ต่างจากทางกาย และการได้เห็นคุณค่าของทุกชีวิต คือรางวัลที่ทำให้ได้สัมผัสถึงความสุข และจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

 

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์

สําหรับคนเก่งวิทยาศาสตร์ รักบริการและ ชอบงานฝีมือ นี่คืออาชีพที่สนุกมากถึงมากที่สุด ไม่เชื่อ ถามทันตแพทย์คนนี้ดู


ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จากความประทับใจหมอฟันในวัยเด็ก ทำให้ ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เลือกเดินทางสายทันตแพทย์อย่างแน่วแน่ สู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อด้านทันตกรรมเด็กที่ Boston University ในระดับปริญญาโท ถึงวันนี้เธอยังคงสนุกกับชีวิตทันตแพทย์ในทุกๆ วัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด

เมื่อการเคลื่อนไหวของร่างกายมีความผิดปกติ และการนวดไม่ใช่คําตอบ ถึงเวลาต้องจัด ดัด ดึงและปรับร่างกายสู่ภาวะสมดุลกับนักกายภาพบําบัดคนนี้แล้ว


อริสรา มะโนเที่ยง
Senior Physiotherapist สวนสุขภาพอรุณสหคลีนิค

 

 

อาชีพที่ใครๆ ก็อาจไม่ตระหนักถึง จนกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเราจะมีความผิดปกติ และการนวดไม่ใช่คำตอบ นี่คือเวลาของการจัด ดัด ดึง และปรับร่างกายสู่ภาวะสมดุลจาก อริสรา มะโนเที่ยง นักกายภาพบำบัดผู้ให้ความสำคัญกับมิติทางอารมณ์เท่าๆ กับทางร่างกาย เพราะเธอเชื่อว่า องค์ประกอบที่จำเป็นที่สุดสำหรับการบำบัดคือมิตรภาพและความรัก

 

นักแก้ไขการได้ยิน

นักแก้ไขการได้ยิน

เปิดโลกอาชีพที่ไม่เคยได้ยิน กับนักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยินด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสาร


เกรียงไกร ภูริปัญโย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทารก 3 ใน 1,000 รายมีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เกิด ขณะที่ 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน แต่การวินิจฉัยและบําบัดแต่เนิ่นๆ จะเพิ่มโอกาสในการรักษาสุขภาพการได้ยินให้แข็งแรงขึ้นได้ และนี่คือภารกิจของเกรียงไกร ภูริปัญโย นักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยินด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น

 

นักแก้ไขการพูด

นักแก้ไขการพูด

เปิดโลกนักบําบัดความผิดปกติด้านการพูดและสื่อความหมายเพื่อช่วยผู้คนให้เอาชนะความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารของตัวเอง


ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จากแรงบันดาลใจแรกที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ ออทิสติกในสังคม ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม เดินตามฝันสู่อาชีพนักแก้ไขการพูด กับภารกิจวินิจฉัยและบําบัดความผิดปกติด้านการพูดและการสื่อความหมายให้คนทุกช่วงวัย บนความเชื่อว่า ทุกๆ อุปสรรคคือการเรียนรู้และโอกาสในการพัฒนา เพื่อช่วยให้ทุกคนเอาชนะความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารของตัวเอง

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

พบภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุกับอาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


ยุรนันท์ ภูโทถํ้า
หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

นี่คืองานท้าทายที่ต้องแข่งกับเวลาของยุรนันท์ ภูโทถ้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ที่จะไปถึงตัวผู้ป่วยเป็นคนแรก และช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้จนกว่าจะถึงโรงพยาบาลในประเทศที่มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมากอย่างประเทศไทย นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คือความหวังในการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยทุกคน

 

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

มากกว่าแค่ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกาย ตามไปดูนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ที่ทั้งปลุกปั้น และพัฒนาให้ศักยภาพของคนๆหนึ่งไปถึงขีดสุดทั้งร่างกายและจิตใจ


อัทพงษ์ ธนศิรินวกุล
เทรนเนอร์อิสระ และเจ้าของธุรกิจ I FIT

 

 

ไม่ได้จบมาเป็นครูพละ ไม่จําเป็นต้องเป็นนักกีฬา สําหรับอัทพงษ์ ธนศิรินวกุล อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ต่างอะไรกับนักสร้างแรงบันดาลใจ เพราะมากกว่าแค่ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องทั้งผลักดัน ปลุกปั้น และพัฒนาให้ศักยภาพของคนๆหนึ่งไปถึงขีดสุดทั้งร่างกายและจิตใจ

 

พยาบาล

พยาบาล

นางฟ้าชุดขาวที่ต้องทั้งอดทนและเสียสละ แต่สำหรับเธอแล้วนี่คืออาชีพที่เสมือนเป็นของขวัญของชีวิต


ชญาพัฒน์ นนทะแสน
พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ชญาพัฒน์ นนทะแสน เริ่มต้นอาชีพพยาบาลด้วยความอคติ แต่หลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งใส่ใจนักศึกษาเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ เธอก็ได้เปิดใจเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกับค้นพบคุณค่าและความหมายใหม่ที่มีในวิชาชีพพยาบาล ทุกวันนี้ เธอทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยใจรักเกินร้อย และสำหรับเธอ นี่คืออาชีพที่เป็นเสมือนของขวัญแห่งชีวิต

 

เภสัชกร

เภสัชกร

อยากเรียนเภสัช แต่ไม่อยากอยู่แค่ร้านขายยา นี่เลย! เภสัชกรตัวจริงมีคําตอบ


อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน
อาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขยันคือคําตอบ หลักการชีวิตง่ายๆข้อเดียวที่พาให้ลูกชาวนาแม่ค้าขายผัก อย่างวีระพงษ์ ประสงค์จีน พาตัวเองสู่ตําแหน่งนักเรียนทุนยอดเยี่ยมมูลนิธิดํารงชัยธรรม ต่อด้วยปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านประสาทวิทยาศาสตร์ และเซลล์ต้นกําเนิดที่ลอนดอน ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก่อนจะก้าวขึ้นเป็น ดร.นักวิจัย ด้านเซลล์ต้นกําเนิด ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยด้าน Stem Cell

 

สัตวแพทย์

สัตวแพทย์

ตามไปดู ชีวิตนายสัตวแพทย์สัตว์ป่าคนแรกของประเทศ นักสื่อสาร บําบัดและ รักษาสัตว์ในยามเจ็บป่วย


น.สพ. ภัทรพล มณีอ่อน
สัตวแพทย์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

อดีตนักกีฬาบาสเก็ตบอลตัวแทนระดับจังหวัด ผู้ต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า การเรียนหมอที่ว่ายากๆ สามารถทำไปพร้อมกับการเล่นกีฬาได้ จึงตัดสินใจเลือกเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปัจจุบัน เป็นนายสัตวแพทย์สัตว์ป่า หรือ Wildlife Veterinarian คนแรกของประเทศ ประจำกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และได้รับการแต่งตั้งเป็น “ทูตพิทักษ์สัตว์ป่า” จากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยยุติการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

 

อาชีพอิสระ

กราฟิกดีไซน์เนอร์

กราฟิกดีไซน์เนอร์

มากกว่าแค่ เก๋ เท่ ฮิป กราฟิค ดีไซเนอร์เค้าทํางานอะไรกัน หาคําตอบจากกราฟิคดีไซเนอร์ คนนี้เลย


กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักออกแบบปกหนังสือในนาม Wrong Design House

 

แม้จะไม่มีพื้นฐานการออกแบบ แต่ กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล ผู้จบวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชื่อว่า ความคิดสำคัญกว่าประสบการณ์ และนั่นคือแรงผลักดันให้เขาก้าวเดินสู่วงการออกแบบปกหนังสือ ถึงวันนี้ มากกว่า 10 ปีแล้ว กับงานออกแบบบนแนวคิด “หนังสือออกแบบปก” ปกหนังสือจึงไม่ควรเป็นแค่สิ่งที่ห่อหุ้ม หรือแยกส่วนกับตัวหนังสือ แต่ควรบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวหนังสือ

 

เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลากัด

เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลากัด

เราไม่ได้เลี้ยงปลากัด แต่ปลากัด.. เลี้ยงเราต่างหาก เปิดโลกอาชีพเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลากัดกับผู้หญิงคนนี้เลย


สิรินุช ฉิมพลี
เจ้าของสิรินุชเบตต้า ฟาร์ม

 

แค่ขันน้ำไม่กี่ใบ ปลากัดไม่กี่ตัว บวกกับอินเทอร์เน็ตแรงๆ และสมาร์ตโฟนอีกเครื่อง ก็มากพอที่จะทำธุรกิจส่งออกได้แล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นของ สิรินุช ฉิมพลี เจ้าของสิรินุชเบตต้า ฟาร์ม แหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดชื่อดังที่ส่งออกปลากัดไปทั่วโลก เธอยังได้รับรางวัลเกษตรกรหญิงดีเด่นแห่งชาติปี 2558 ถือเป็นบทสรุปที่พิสูจน์ว่า ไม่ใช่เราที่เลี้ยงปลากัด แต่คือปลากัดเลี้ยงเรา

ไกด์ทัวร์ชุมชน

ไกด์ทัวร์ชุมชน

มาฝึกเป็นไกด์ พาทัวร์ชุมชนเจ๋งๆ ของตัวเองกับไกด์ทัวร์ชุมชนคนนี้


ฤต นากชื่น
ไกด์ทัวร์ชุมชน บริษัท Bangkok Vanguards จำกัด

 

 

ฤต นากชื่น ชายหนุ่มผู้หลงเสน่ห์การเล่าเรื่อง จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ค้นพบว่า อาชีพนักโบราณคดีไม่ใช่สิ่งที่เขาค้นหา จึงเลือกเปลี่ยนเส้นทาง ผันตัวเองสู่โลกของไกด์ทัวร์ชุมชน ผู้เปิดโลกกว้างให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผ่านมุมเมืองที่แคบ ลึก และซอกแซกที่สุด สำหรับเขา นี่คือเส้นทางสู่การทำความเข้าใจโลกกว้างและผู้คนที่แตกต่าง

 

ช่างตัดผมเดลิเวอรี่

ช่างตัดผมเดลิเวอรี่

รู้จักงานสร้างศิลปะบนหัวคน ภายใต้แนวคิดเหลาหัวให้ลูกค้าถึงที่ กับช่างเหลาหัว Delivery คนนี้


พงศ์ธนัช กิตติสิทธิ์อำพร
ช่างตัดผม AbdulRawCut Delivery

 

พงศ์ธนัช กิตติสิทธิ์อำพร ดีเจวิทยุผู้มีทักษะด้านการตัดผมมาตั้งแต่เด็กๆ ก่อนตัดสินใจฝึกฝน และเรียนรู้อย่างจริงจังที่วิทยาลัยสารพัดช่าง ในระหว่างที่ยังไม่สามารถมีร้านตัดผมเป็นของตัวเอง เขาได้ริเริ่มไอเดียตัดผมให้ลูกค้าถึงที่ ด้วยอุปกรณ์ครบครันและเวสป้าคู่ใจ โดยหาลูกค้าผ่านโซเชี่ยลมีเดีย เพียงเท่านี้งานส่งความสุขผ่านทรงผมของเขาก็ฮิตติดลมบน

 

เชฟ

เชฟ

เส้นบางๆที่แบ่งระหว่างมื้ออร่อยกับมื้ออิ่มอยู่ที่อาชีพนี้แหละ ไม่เชื่อถามเชฟคนนี้ดู


บุญธรรม ภาคโพธิ์
เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น Honmono Sushi

เชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น จบแค่ชั้น ป.6 เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นกรรมกร ค่าแรงวันละ 62 บาท และพาตัวเองสู่วงการอาหารญี่ปุ่น ด้วยการทำทุกอย่าง เก็บทุกประสบการณ์ พร้อมๆ กับฝึกภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วย จากเด็กก้นครัวอาศัยครูพักลักจำ สู่ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ และเชฟมือหนึ่ง จนปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน Honmono Sushi และยังเป็นเจ้าของธุรกิจจัดส่งวัตถุดิบอาหารสดรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

 

นักเขียนการ์ตูน

นักเขียนการ์ตูน

นี่คืองานที่เหมือนเป็นผู้สร้างโลก เพราะเราสามารถทําให้ตัวละครของเราเกิดหรือตายก็ได้ แค่ด้วยการวาด! น่าสนใจมั้ยล่ะ หาคําตอบต่อกับนักเขียนการ์ตูนคนนี้


อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
นักเขียนการ์ตูนอิสระ

 

นักเขียนการ์ตูนศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ผู้ไม่สนใจเป็นเจ้าของปริญญาบัตรใดๆ แต่เชื่อว่าการมุ่งมั่นอยู่กับการวาดและวาดทั้งวัน โดยที่ไม่เบื่อ ไม่คิดว่าเป็นงาน คือคุณสมบัติข้อต้นๆ ที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเขียนการ์ตูนอาชีพ เจ้าของผลงานหนังสือการ์ตูน “โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ เทอม 3” ที่คว้ารางวัล รองชนะเลิศ จากการประกวดมังงะนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ กรุงโตเกียว เมื่อปี 2556

 

นักจัดดอกไม้

นักจัดดอกไม้

จะบอกรัก เฉลิมฉลองหรือบอกลาใครจะเป็นตัวแทนส่งสารไปถึงผู้รับได้ดีเท่ากับอาชีพนี้ เธอไม่ได้ขายแค่ดอกไม้แต่ขายความรู้สึก ความทรงจําและความประทับใจ


นิสา พันธ์เพชร
เจ้าของร้านดอกไม้ฮานา

 

สําหรับนักจัดดอกไม้อย่างนิสา พันธ์เพชร แห่งร้านดอกไม้ฮานาแล้ว ดอกไม้แต่ละช่อ มีเรื่องราวมากกว่าแค่ความสวยของมัน คําตอบสําหรับโจทย์ทุกโจทย์จากลูกค้า จึงเป็นการส่งสารและความรู้สึกผ่านดอกไม้ไปถึงผู้รับ เพราะสําหรับเธอ นักจัดดอกไม้ ไม่ได้ขายแค่ดอกไม้ แต่ขายความรู้สึก ความทรงจํา และความประทับใจ

 

นักจัดเลี้ยง

นักจัดเลี้ยง

เมื่อเราหลงรักอาหารและอยากแบ่งปันให้ใครๆได้อร่อยไปกับเราด้วย อาชีพนักจัดเลี้ยงตอบโจทย์นี้เลย


ณภัทร ธานีวรรณ
เจ้าของธุรกิจ Love Eaten Catering

 

เมื่อเราหลงรักอาหาร ก็ต้องอยากแบ่งปันให้ใครๆ ได้อร่อยไปกับเราด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นของ ณภัทร ธานีวรรณ บนเส้นทางอาชีพนักจัดเลี้ยง ผู้ไม่เพียงใส่ใจเสิร์ฟอาหารถูกปาก แต่ยังให้ความสําคัญกับอาหารตา ตั้งแต่ ภาชนะ ผ้าปูโต๊ะ ดอกไม้ ไปจนถึงแจกัน ต้องผ่านการคิดค้นเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับแขกในงานและลูกค้า จนต้องบอกต่อแบบปากต่อปาก

 

นักฟุตบอล

นักฟุตบอล

ฟุตบอลก็รัก การเรียนก็ไม่อยากทิ้ง อยากเก่งทั้งเรียนเก่งทั้งเล่นต้องทํายังไง นักฟุตบอลอาชีพคนนี้มีคําตอบ


สมปอง สอเหลบ
นักฟุตบอล สโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล

 

เด็กหนุ่มปักษ์ใต้จากจังหวัดสตูล ที่หลงเสน่ห์ฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆ เขาได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 นักเตะไทยไปฝึกกับสโมสรเอฟเวอร์ตัน ในโครงการ “ช้างไทยไปเอฟเวอร์ตัน” ก่อนจะค้าแข้งกับหลายสโมสรในไทยลีก และเคยเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยด้วย ถึงแม้จะต้องอยู่กับฟุตบอลถึง 6 วันต่อสัปดาห์ แต่เขาก็ยังคงสนุกกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เพราะมีความท้าทายเกิดขึ้นในทุกๆ วัน และมีอะไรใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

 

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

มากกว่าแค่ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกาย ตามไปดูนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ที่ทั้งปลุกปั้น และพัฒนาให้ศักยภาพของคนๆหนึ่งไปถึงขีดสุดทั้งร่างกายและจิตใจ


อัทพงษ์ ธนศิรินวกุล
เทรนเนอร์อิสระ และเจ้าของธุรกิจ I FIT

 

 

ไม่ได้จบมาเป็นครูพละ ไม่จําเป็นต้องเป็นนักกีฬา สําหรับอัทพงษ์ ธนศิรินวกุล อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ต่างอะไรกับนักสร้างแรงบันดาลใจ เพราะมากกว่าแค่ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องทั้งผลักดัน ปลุกปั้น และพัฒนาให้ศักยภาพของคนๆหนึ่งไปถึงขีดสุดทั้งร่างกายและจิตใจ

 

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย

ไม่ได้แค่ออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่คือการเล่าเรื่องผ่านโลกของเสื้อผ้า น่าสนุกขนาดไหน ตามติดชีวิต Costume Designerคนนี้เลย


นพดล เตโช
นักออกแบบเครื่องแต่งกายอิสระ

 

นาทีที่งานออกแบบเครื่องแต่งกายปังไม่แพ้ละคร อย่าแปลกใจ ถ้าพบว่านั่นคือฝีมือการออกแบบของ นพดล เตโช กูรูในสายงานคอสตูมดีไซน์ จากเด็กรีดผ้าในกองถ่าย เรียนรู้และฝึกฝน จนกลายเป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายระดับมือรางวัล ผู้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่สะท้อนตัวตนของตัวละครได้อย่างโดดเด่น ด้วยผลงานคุณภาพ “ลูกทาส” “ชั่วฟ้าดินสลาย” “สี่แผ่นดิน” “อุโมงค์ผาเมือง” และ “กาหลมหรทึก”

 

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

วาดก็ถนัด เล่าก็เก่ง..ไม่ได้พูดเป็นหนังการ์ตูน อาชีพ Animator กําลังมา


ชวลิต แก้วมณี
ผู้กำกับภาพยนตร์ Animation

 

ไม่มีคําว่าสายสําหรับอาชีพที่ใช่ หลังตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางสู่สายศิลปะ ชวลิต แก้วมณี ค้นพบตัวเองอีกครั้งในโลกแอนิเมชั่น ที่เปิดโอกาสให้เขาได้สนุกกับการสวมบทบาทเป็นตัวละครในจินตนากรผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือ “คุณทองแดง The Inspirations” “Escape of the Gingerbread Man!!!” และ “Nine” แอนิเมชั่นขนาดสั้นที่กวาดรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก

 

ประติมากร

ประติมากร

เปิดโลกงานศิลปะ360 องศาไปกับ ประติมากรผู้เปลี่ยนความหนักแน่นของหิน ให้เบาบาง ความแกร่งของโลหะให้อ่อนช้อย และความดิบหยาบของดินให้มีพลัง


วัชระ ประยูรคำ
ประติมากรอิสระ

 

ประติมากรชื่อดังจาก อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สร้างงานประติมากรรมเหมือนจริงที่โดดเด่น เจ้าของผลงานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระอริยาบทต่างๆ มากถึง 70 องค์ รวมทั้งผลงานชิ้นเอก เช่น อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และ อนุสาวรีย์ อ,สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง

ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง

แค่รักน้องหมา ก็ทําให้เป็นอาชีพได้ เค้าทํากันยังไง ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง คนนี้มีคําตอบ


จิรโรจน์ พิพัฒนะเวชไชยศาล
เจ้าของธุรกิจ บ้านรักสุนัข-DogHome

 

จะดีแค่ไหน ถ้าตื่นมาเล่นกับสุนัขทุกวันแล้วทําเงินได้ จิรโรจน์ พิพัฒนะเวชไชยศาล แห่งบ้านรักสุนัข ขอแนะนําอาชีพผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง งานของคนรักสุนัขเป็นอาชีพ กับตําแหน่งจ่าฝูงของน้องหมานับสิบในความดูแล ตั้งแต่ให้อาหาร ชวนออกกําลัง เล่นเป็นเพื่อน พาขับถ่าย ทําความสะอาดให้ จนถึงเอาเข้านอน ธุรกิจที่ไม่มีวันตายและมีโอกาสเติบโต ตอบสนองกลุ่มคนรักสุนัขเหมือนลูกตัวเอง

 

อาชีพสายธุรกิจ

เชฟ

เชฟ

เส้นบางๆที่แบ่งระหว่างมื้ออร่อยกับมื้ออิ่มอยู่ที่อาชีพนี้แหละ ไม่เชื่อถามเชฟคนนี้ดู


บุญธรรม ภาคโพธิ์
เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น Honmono Sushi

เชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น จบแค่ชั้น ป.6 เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นกรรมกร ค่าแรงวันละ 62 บาท และพาตัวเองสู่วงการอาหารญี่ปุ่น ด้วยการทำทุกอย่าง เก็บทุกประสบการณ์ พร้อมๆ กับฝึกภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วย จากเด็กก้นครัวอาศัยครูพักลักจำ สู่ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ และเชฟมือหนึ่ง จนปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน Honmono Sushi และยังเป็นเจ้าของธุรกิจจัดส่งวัตถุดิบอาหารสดรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

 

นักการตลาดดิจิทัล

นักการตลาดดิจิทัล

ในยุคที่ร้านค้าอยู่บนอากาศ และเราทุกคนต่างเป็นสาขาย่อย...ทําความรู้จักอาชีพนี้ก่อนเลย นักการตลาดดิจิทัล


ยศธร ทับทิมอ่อน
ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจ Money Buffalo

 

คนนับล้านท่องโลกโซเชี่ยลในระดับเสพติด แต่จะมีสักกี่คนเปลี่ยนความคลั่งใคล้ในโลกโซเชี่ยล ให้เป็นโอกาสทางอาชีพได้อย่าง ยศธร ทับทิมอ่อน นักการตลาดดิจิทัลแห่งเฟซบุ๊กเพจ Money Buffalo ที่เชื่อว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคือหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถลดช่องว่างระหว่างธุรกิจใหญ่กับธุรกิจเล็กและสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันได้อย่างทรงพลังที่สุด ณ เวลานี้

 

นักธุรกิจเพื่อชุมชน

นักธุรกิจเพื่อชุมชน

ไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท้องถิ่น แต่ยังช่วยสร้างโอกาสงานให้ชุมชนสามารถดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนด้วย นี่คือโมเดลธุรกิจของวันนี้เลย


ลี อายุ จือปา
เจ้าของบริษัท อาข่า อ่ามา จำกัด

 

อดีตนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ได้เห็นความยากลำบากของคนในชุมชน ทำให้ ลี อายุ จือปา ตัดสินใจกลับคืนสู่บ้านเกิดเพื่อพัฒนาธุรกิจ หวังช่วยให้ชุมชนดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน แม้จะไม่ได้จบปริญญาบริหารธุรกิจใดๆ แต่ด้วยการใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เขาได้เริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้แบรนด์ “อาข่า อ่ามา” ร้านกาแฟที่ไม่ได้ขายแค่บรรยากาศ หากแต่คือเรื่องราวของความทุ่มเท ใส่ใจ ตั้งแต่วิธีปลูก เก็บเกี่ยว คั่ว และบดด้วยตัวเอง จนเป็นกาแฟคุณภาพ ที่กรุ่นกลิ่นหอมไปทั่วประเทศและทั่วโลก

ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง

ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง

แค่รักน้องหมา ก็ทําให้เป็นอาชีพได้ เค้าทํากันยังไง ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง คนนี้มีคําตอบ


จิรโรจน์ พิพัฒนะเวชไชยศาล
เจ้าของธุรกิจ บ้านรักสุนัข-DogHome

 

จะดีแค่ไหน ถ้าตื่นมาเล่นกับสุนัขทุกวันแล้วทําเงินได้ จิรโรจน์ พิพัฒนะเวชไชยศาล แห่งบ้านรักสุนัข ขอแนะนําอาชีพผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง งานของคนรักสุนัขเป็นอาชีพ กับตําแหน่งจ่าฝูงของน้องหมานับสิบในความดูแล ตั้งแต่ให้อาหาร ชวนออกกําลัง เล่นเป็นเพื่อน พาขับถ่าย ทําความสะอาดให้ จนถึงเอาเข้านอน ธุรกิจที่ไม่มีวันตายและมีโอกาสเติบโต ตอบสนองกลุ่มคนรักสุนัขเหมือนลูกตัวเอง

 

ผู้ประกอบการค้า

ผู้ประกอบการค้า

มาเปิดโลกการค้าขายที่มีความหมายมากกว่าแค่ซื้อมาขายไป กับผู้ประกอบการ นักสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผ้าขาวม้าแบรนด์ Pakamian คนนี้


ณัฐวรรณ โกมลกิตติพงศ์
เจ้าของแบรนด์ Pakamian


 

 

เมื่อถึงวันที่โลกของการค้าขายต้องมีความหมายมากกว่า แค่ซื้อมาขายไปณัฐวรรณ โกมลกิตติพงศ์ นําผ้าขาวม้าจากโรงงานรุ่นพ่อ มาตีความและสร้างมูลค่าใหม่ ผ่านแบรนด์ Pakamian ที่เปลี่ยนวิถีการใช้ผ้าขาวม้าแบบเดิมๆสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ และของตกแต่งบ้าน ทั้งหมอนอิง ตุ๊กตาหมี อุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋า จนถึงเสื้อผ้า ปลุกผ้าขาวม้าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

ฮาวทูสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว?
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคนนี้มีคําตอบ


พรพิมล มิ่งมิตรมี
ขุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จ.สกลนคร

 

พรพิมล มิ่งมิตรมี อดีตพนักงานประจําที่บอกลาเมืองกรุงสู่บ้านเกิด จุดเปลี่ยนสําคัญที่พาให้เธอค้นพบอาชีพใหม่ ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบ ที่นักเดินทางจะได้สัมผัสและสนุกกับวิถีชีวิตชุมชนจริงๆโมเดลธุรกิจที่ไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่น แต่ยังสร้างโอกาสงาน ช่วยชุมชนให้ดูแลตัวเองอย่างยั่งยืน

 

อาชีพสายช่าง

ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC Lathe

ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC Lathe

ฮาวทูควบคุมเครื่องจักรให้กลึงชิ้นส่วนสารพัดตามใจสั่ง น่าสนุกขนาดไหนช่างควบคุมเครื่องกล CNC Lathe คนนี้มีคําตอบ


กรกต นิจอนันต์ชัย
วิทยากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

 

เพราะเติบโตมากับโรงงานกลึงเหล็ก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ กรกต นิจอนันต์ชัย จะควบคุมเครื่องจักรให้กลึงชิ้นส่วนสารพัดได้ตามใจสั่ง ก่อนเดินตามฝันสู่สายอาชีพช่างกลึง จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ชนะรางวัลเหรียญเงิน สาขางานกลึงในงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ปี 2550 ที่ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน เป็นวิทยากรฝึกสอนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และฝึกเด็กสายช่างของไทย เพื่อชิงความเป็นหนึ่งบนเวทีโลก

ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างเชื่อมโลหะ

อาชีพช่างๆ ที่ไม่เคยช่างเรื่องผลตอบแทน นี่เลย ช่างเชื่อมโลหะ


อรัญ ขุนหาญ
เจ้าของบริษัท เอเค เวลดิ้ง จํากัด

 

ใครจะคิดว่าประสบการณ์จากแสง สี และไฟจากวิชาเชื่อมโลหะครั้งแรก จะจุดประกายให้ อรัญ ขุนหาญ เด็กสายช่างอิเล็กทรอนิกส์ในวันนั้น ได้ค้นพบตัวเองบนเส้นทางช่างเชื่อม ก่อนจะทุ่มเท ฝึกฝน เก็บเกี่ยวทุกโอกาส และต่อยอดการศึกษาสู่บทบาทอาจารย์ช่างที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกอีกกว่า 2 ปี ถึงวันนี้ ทุกบททดสอบในงานเชื่อมได้หล่อหลอมเขา สู่การเป็นวิทยากรงานเชื่อมมืออาชีพ และเจ้าของกิจการเชื่อมโลหะครบวงจร

ช่างซ่อมเครื่องบิน

ช่างซ่อมเครื่องบิน

พบอาชีพเบื้องหลัง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน กับช่างซ่อมเครื่องบิน


นพอนนต์ เลิศพงษ์ธนากิจ
Line Maintenance Mechanic
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

แค่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือก ได้ลอง ได้เรียนรู้ ก็อาจค้นพบอาชีพที่ใช่ได้ง่ายๆ เหมือนกับ นพอนนท์ เลิศพงษ์ธนากิจ กับอาชีพช่างซ่อมอากาศยาน ผู้อยู่เบื้องหลังความพร้อมของเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน อาชีพสายช่างที่กำลังมาแรง และมีโอกาสเติบโต สอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก

 

ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์

ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์

เครื่องดัง รอบค้าง ยางรั่ว ไฟพัง แว๊นยังไงให้ไม่สะดุด งานสนุกของเค้าคนนี้เลย


กมลพันธ์ เกษมศรี
เจ้าของร้าน MAXX SCOOTER

 

ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ ผู้ได้รับแรงบันดาลใจ และเจริญรอยตามผู้เป็นพ่อ เลือกเรียนในสายอาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เริ่มต้นด้วยการเป็นช่างซ่อมมือสมัครเล่นให้กลุ่มเพื่อนๆ คนรักเวสป้าด้วยกัน จนวันนี้ กับตำแหน่งช่างซ่อมเวสป้ามืออาชีพ เจ้าของ MAXX SCOOTER ร้านซ่อมรถเวสป้าที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด ถึงแม้จะเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่เขาก็ยังคงลงมือซ่อมและตรวจงานเองก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง ด้วยหลักการทำงานง่ายๆ “ซ่อมรถลูกค้า ให้เหมือนรถตัวเอง”

 

นักออกแบบงานไม้

นักออกแบบงานไม้

งานออกแบบก็รัก งานช่างก็ชอบ ทําไมต้องเลือก เปิดโลกดีไซน์เนอร์เมคเกอร์โมเดลธุรกิจของคนรักงานออกแบบและงานช่าง ผ่านนักออกแบบงานไม้คนนี้กัน


ชัยณรงค์ เรียนวาที
เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ SKILLED

 

ในยุคที่ผู้คนต้องการความต่าง ทุกอย่างที่เลือกคือสิ่งบ่งบอกตัวตน นักออกแบบงานไม้รุ่นใหม่อย่าง ชัยณรงค์ เรียนวาที ตอบสนองความต้องการนี้ด้วยการออกแบบและลงมือผลิตชิ้นงานด้วยตัวเอง จนสามารถสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีเพียงตัวเดียวในโลก นี่คือโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ของคนชอบงานออกแบบและงานช่าง ที่ขายความแตกต่างด้วยดีไซน์และใจรัก

STEM Talk

ซีรีย์ - STEM Talk (01/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (01/15)

รู้เท่าทันโลกSTEM กับ2ผู้หญิงหัวใจSTEM 100%ดร.ต่ายและหมอเจี๊ยบจับมือกันมาเปิดโลกSTEMและทักษะศตวรรษที่21 แบบเข้าใจง่ายๆ เข้าถึงทุกคน


ดร.ต่าย และหมอเจี๊ยบ

รู้ทัน STEM รู้ทันอนาคต กับ 2 ผู้หญิงหัวใจ STEM 100% ดร.ต่าย และหมอเจี๊ยบ จับมือกันมาแชร์ประสบการณ์ STEM หลากมิติ วิธีรับมือกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง ในบรรยากาศชิวๆ สบายๆ แล้วคุณจะหลงรัก STEM แบบไม่รู้ตัว

 

ซีรีย์ - STEM Talk (02/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (02/15)

STEM ไม่ใช่แค่วิชา แต่คือกระบวนการคิด


ดร.ต่าย และหมอเจี๊ยบ

STEM ไม่ใช่แค่วิชา แต่คือกระบวนการคิด

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (03/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (03/15)

STEM พื้นฐานของวิธีการเรียนและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ


STEM พื้นฐานของวิธีการเรียนและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (04/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (04/15)

SOFT SKILLS.. ยุคนี้ไม่มี..ไม่ได้ สําคัญยังไงนะ


SOFT SKILLS.. ยุคนี้ไม่มี..ไม่ได้ สําคัญยังไงนะ

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (05/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (05/15)

ชีวิตไม่ได้จบที่สอบ อย่าหยุดเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง


 

 

ชีวิตไม่ได้จบที่สอบ อย่าหยุดเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (06/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (06/15)

วิธีเรียน STEM ให้สนุก


วิธีเรียน STEM ให้สนุก

 

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (07/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (07/15)

สอน STEM ให้ได้ผล ต้องแบบนี้เลย!


 

 

สอน STEM ให้ได้ผล ต้องแบบนี้เลย!

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (08/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (08/15)

จะดึงความเก่งที่แตกต่างของแต่ละคนออกมาได้ ก็ด้วยการเรียนแบบ STEM


 

 

จะดึงความเก่งที่แตกต่างของแต่ละคนออกมาได้ ก็ด้วยการเรียนแบบ STEM

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (09/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (09/15)

ทุกอาชีพเปลี่ยนโลกได้ แค่ค้นหาตัวเองให้เจอ


ทุกอาชีพเปลี่ยนโลกได้ แค่ค้นหาตัวเองให้เจอ

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (10/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (10/15)

เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือก ได้ทดลอง ได้ค้นพบ


 

 

เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือก ได้ทดลอง ได้ค้นพบ

 

ซีรีย์ - STEM Talk (11/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (11/15)

อาชีพสาย STEM มีอะไรอีกนะ.. ที่ไม่ใช่หมอ วิศวะ


อาชีพสาย STEM มีอะไรอีกนะ.. ที่ไม่ใช่หมอ วิศวะ

 

ซีรีย์ - STEM Talk (12/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (12/15)

เปลี่ยนความเข้าใจผิดๆ เรื่อง STEM กันหน่อยมั้ย


เปลี่ยนความเข้าใจผิดๆ เรื่อง STEM กันหน่อยมั้ย

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (13/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (13/15)

STEM แทรกอยู่ในหลากหลายอาชีพ มีอะไรบ้างนะ


 

 

STEM แทรกอยู่ในหลากหลายอาชีพ มีอะไรบ้างนะ

 

ซีรีย์ - STEM Talk (14/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (14/15)

หุ่นยนต์มาแน่ แล้วจะเอาตัวรอดในอนาคตกันยังไง


หุ่นยนต์มาแน่ แล้วจะเอาตัวรอดในอนาคตกันยังไง

 

ซีรีย์ - STEM Talk (15/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (15/15)

ปัญหา STEM คาใจ เคลียร์ซะให้หายข้องใจ


 

 

ปัญหา STEM คาใจ เคลียร์ซะให้หายข้องใจ