Tag: ครู

ครูวิทยาศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์

ทักษะคิดวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลองและสํารวจในตัวเราทุกคน เริ่มต้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ มารู้จักคุณครูผู้ทําให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์คนนี้กัน


ดำรงค์ สุภาษิต
ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

 

ด้วยความที่มีพ่อเป็นครู และประทับใจการสอนของครูวิชาเกษตรในวัยเด็ก ทำให้ครูดำรงค์ มุ่งมั่น แน่วแน่สู่เส้นทางครู ปัจจุบันเป็นครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และด้วยหวังตั้งใจให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆ มากที่สุด จึงได้ริเริ่มห้องเรียนใต้ทะเลแห่งแรกขึ้น ถึงวันนี้มากกว่า 20 ปีแล้ว ที่เด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่าสนุกกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นพบไม่สิ้นสุด ทั้งยังได้สำนึกในคุณค่าสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง