Tag: นิติศาสตร์

ทนายความ

ทนายความ

อยากรู้ทนายความทําอะไร ลองตามติดชีวิตทนายที่เชื่อว่า งานผ่านระบบศาลจะช่วยส่งเสริมสิทธิและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคม คนนี้กัน


สุรชัย ตรงงาม
เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ด้วยความหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดยผ่านกลไกด้านกฎหมาย สุรชัย ตรงงาม จึงเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรียนต่อด้านกฎหมายมหาชน เพื่อนำความรู้ทางกฎหมายมาช่วยประชาชนเรียกร้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม คอยช่วยเหลือประชาชนในคดีสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น คดีมาบตาพุด สารตะกั่วที่ลำห้วยคลิตี้ จนถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อหวังให้เป็นคดีตัวอย่าง และบรรทัดฐานในการแก้ไขกฎหมายให้ชาวบ้านได้รับความเป็นธรรม