Tag: สื่อสาร

ไกด์ทัวร์ชุมชน

ไกด์ทัวร์ชุมชน

มาฝึกเป็นไกด์ พาทัวร์ชุมชนเจ๋งๆ ของตัวเองกับไกด์ทัวร์ชุมชนคนนี้


ฤต นากชื่น
ไกด์ทัวร์ชุมชน บริษัท Bangkok Vanguards จำกัด

 

 

ฤต นากชื่น ชายหนุ่มผู้หลงเสน่ห์การเล่าเรื่อง จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ค้นพบว่า อาชีพนักโบราณคดีไม่ใช่สิ่งที่เขาค้นหา จึงเลือกเปลี่ยนเส้นทาง ผันตัวเองสู่โลกของไกด์ทัวร์ชุมชน ผู้เปิดโลกกว้างให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผ่านมุมเมืองที่แคบ ลึก และซอกแซกที่สุด สำหรับเขา นี่คือเส้นทางสู่การทำความเข้าใจโลกกว้างและผู้คนที่แตกต่าง

 

ครูวิทยาศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์

ทักษะคิดวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลองและสํารวจในตัวเราทุกคน เริ่มต้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ มารู้จักคุณครูผู้ทําให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์คนนี้กัน


ดำรงค์ สุภาษิต
ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

 

ด้วยความที่มีพ่อเป็นครู และประทับใจการสอนของครูวิชาเกษตรในวัยเด็ก ทำให้ครูดำรงค์ มุ่งมั่น แน่วแน่สู่เส้นทางครู ปัจจุบันเป็นครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และด้วยหวังตั้งใจให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆ มากที่สุด จึงได้ริเริ่มห้องเรียนใต้ทะเลแห่งแรกขึ้น ถึงวันนี้มากกว่า 20 ปีแล้ว ที่เด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่าสนุกกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นพบไม่สิ้นสุด ทั้งยังได้สำนึกในคุณค่าสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง

 

ช่างภาพ

ช่างภาพ

แม้เทคโนโลยีมาถึงจุดที่ช่วยให้ใครๆก็ถ่ายรูปได้ ไม่ได้แปลว่า ใครๆจะเป็นช่างภาพได้ อยากเป็นช่างภาพอาชีพ ปรึกษาเธอคนนี้เลย


วัลภรณ์ ชาญเชาว์
ช่างภาพอิสระ

 

วัลภรณ์ ชาญเชาว์ เข้าสู่โลกของช่างภาพจากความต้องการหารายได้พิเศษขณะเรียน ด้วยการช่วยรุ่นพี่เก็บภาพในงานรับปริญญา พัฒนาฝีมือจนสามารถรับงานด้วยตัวเอง และเมื่อเรียนจบก็มีรายได้มากพอที่จะยึดอาชีพช่างภาพอิสระเต็มตัว ด้วยสไตล์การถ่ายภาพที่งดงามแบบแตกต่าง ทำให้เธอมีงานไม่ขาดสาย ทั้งงานถ่ายภาพรับปริญญา งานแต่งงาน รวมถึงงานคอนเสิร์ตของศิลปินดัง

 

ทนายความ

ทนายความ

อยากรู้ทนายความทําอะไร ลองตามติดชีวิตทนายที่เชื่อว่า งานผ่านระบบศาลจะช่วยส่งเสริมสิทธิและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคม คนนี้กัน


สุรชัย ตรงงาม
เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ด้วยความหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดยผ่านกลไกด้านกฎหมาย สุรชัย ตรงงาม จึงเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรียนต่อด้านกฎหมายมหาชน เพื่อนำความรู้ทางกฎหมายมาช่วยประชาชนเรียกร้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม คอยช่วยเหลือประชาชนในคดีสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น คดีมาบตาพุด สารตะกั่วที่ลำห้วยคลิตี้ จนถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อหวังให้เป็นคดีตัวอย่าง และบรรทัดฐานในการแก้ไขกฎหมายให้ชาวบ้านได้รับความเป็นธรรม

นักแก้ไขการได้ยิน

นักแก้ไขการได้ยิน

เปิดโลกอาชีพที่ไม่เคยได้ยิน กับนักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยินด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสาร


เกรียงไกร ภูริปัญโย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทารก 3 ใน 1,000 รายมีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เกิด ขณะที่ 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน แต่การวินิจฉัยและบําบัดแต่เนิ่นๆ จะเพิ่มโอกาสในการรักษาสุขภาพการได้ยินให้แข็งแรงขึ้นได้ และนี่คือภารกิจของเกรียงไกร ภูริปัญโย นักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยินด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น

 

นักแก้ไขการพูด

นักแก้ไขการพูด

เปิดโลกนักบําบัดความผิดปกติด้านการพูดและสื่อความหมายเพื่อช่วยผู้คนให้เอาชนะความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารของตัวเอง


ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จากแรงบันดาลใจแรกที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ ออทิสติกในสังคม ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม เดินตามฝันสู่อาชีพนักแก้ไขการพูด กับภารกิจวินิจฉัยและบําบัดความผิดปกติด้านการพูดและการสื่อความหมายให้คนทุกช่วงวัย บนความเชื่อว่า ทุกๆ อุปสรรคคือการเรียนรู้และโอกาสในการพัฒนา เพื่อช่วยให้ทุกคนเอาชนะความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารของตัวเอง

 

นักข่าว

นักข่าว

มากกว่าแค่ทักษะการเขียน นี่คืออาชีพที่ผสานสารพัดศาสตร์ทั้ง เศรษฐกิจการเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม
จะถูกดิสรัปหรืออยู่รอด นักข่าวคนนี้มีคําตอบ


บุญลาภ ภูสุวรรณ
บรรณาธิการ สำนักข่าวออนไลน์ ThaiPublica.org

แม้จะเรียนมาทางสายข่าว บุญลาภ ภูสุวรรณ กลับค้นพบว่า ความรู้ด้านงานข่าวของตัวเองยังไม่ตอบโจทย์ความเป็นคนข่าวคุณภาพได้ จึงตัดสินใจศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อจะกลับเข้าสู่วงการข่าวอีกครั้งอย่างมืออาชีพ ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ในปี 2554 ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ “ThaiPublica.org” สื่อทางเลือก ที่มุ่งนำเสนอข่าวเชิงลึก สืบสวน สอบสวน ภายใต้สโลแกน “เราพูดความจริง”

นักดนตรี

นักดนตรี

ในยุคที่เงินไม่กี่พัน ใครๆก็เช่าห้องอัด อัดเพลงได้แล้ว เราจะยังเล่นดนตรีเป็นอาชีพได้ไหม นักดนตรีอาชีพคนนี้มีคําตอบ


อภิวัฒน์ พงษ์วาทนักร้อง
นักแต่งเพลง และมือกลองวง ETC

 

นักดนตรี นักร้องนำ และมือกลองประจำวง ETC ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแม้ไม่ได้เรียนจบด้านดนตรีโดยตรง แต่ด้วยใจรักในเสียงเพลง และศักยภาพทางดนตรีที่เขาค้นพบตั้งแต่สมัยมัธยม ประกอบกับความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และความทุ่มเทเพื่อให้ได้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ทำให้ทุกวันนี้เขาเป็นที่รู้จักในนาม “หนึ่ง ETC” กับผลงานเพลง 4 อัลบั้ม และรางวัลทางดนตรีที่ได้รับมามากมาย

นักบิน

นักบิน

อยากเป็นนักบิน ลองมาตามติดชีวิตเหนือเมฆของนักบินคนนี้กัน


วิรัช เทพารักษ์
นักบินที่ 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ฝันอยากบินตั้งแต่จำความได้ มุ่งมั่นฝ่าฟัน บินตามฝันสู่นักบินอาชีพ จนได้ประจำตำแหน่งนักบินที่ 1 เครื่องแอร์บัส เอ380 ของการบินไทย สิ่งที่วัรัช เทพารักษ์ ค้นพบจากการทำงานในห้องนักบินมานับ 10 ปีก็คือ ไม่ใช่แค่เราที่เลือกอาชีพ แต่อาชีพก็เลือกเราเช่นกัน เพราะอาชีพนี้ ไม่ได้ต้องการคนเก่ง แต่ต้องการคนที่พอดีกับอาชีพ

 

โปรดิวเซอร์รายการทีวี

โปรดิวเซอร์รายการทีวี

นี่คือ สายงานที่ไม่มีสอนอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไหนๆ แต่เป็นที่ต้องการเสมอ เค้าทําหน้าที่อะไรกัน โปรดิวเซอร์มือโปรคนนี้มีคําตอบ


ภัทราพร สังข์พวงทอง
โปรดิวเซอร์ และพิธีกรรายการกบนอกกะลา

 

การถูกปลดจากอาชีพนักข่าวเพราะยึดมั่นในอุดมการณ์ คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่พาเธอก้าวสู่อีกงานสื่อสารมวลชนที่ยังคงคุณค่า และมีความหมายต่อสังคม ในฐานะโปรดิวเซอร์ และพิธีกรรายการ “กบนอกกะลา” รายการสารคดีเรตติ้งระดับต้นๆ ที่ได้รับรางวัลรายการสารคดียอดเยี่ยมบนเวทีนาฏราชแทบทุกปี รวมทั้งยังเติบโตต่อยอดเป็นหนังสือการ์ตูน และโครงการประกวดสารคดีสั้น “ซูเปอร์กบจูเนียร์” ด้วย

 

ผู้กำกับภาพยนตร์

ผู้กำกับภาพยนตร์

จากสาขาเล็กๆในคณะนิเทศศาสตร์ กลายมาเป็นคณะภาพยนตร์สุดฮิตสําหรับเด็กสายศิลป์ งานทําหนังน่าสนุกขนาดนั้นเชียวหรือ ถามผู้กํากับภาพยนตร์คนนี้ดู


ทรงยศ สุขมากอนันต์
ผู้กำกับภาพยนตร์ และโปรดิวเซอร์

 

จากเด็กสายวิทย์ ที่ค้นพบว่าตัวเองชอบการถ่ายภาพ จึงพลิกเส้นทางชีวิตตัวเองสู่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง ก่อนจะเป็นหนึ่งในทีมผู้กำกับผู้สร้างปรากฏการณ์ “แฟนฉัน” ตามด้วย “เด็กหอ” ภาพยนตร์สยองขวัญที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ และ “Top Secret วัยรุ่นพันล้าน” สู่ซีรีย์ขวัญใจวัยรุ่น “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” และ “I Hate You, I Love You” ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท นาดาวบางกอก จำกัด และเป็นผู้กำกับในเครือ GDH 559

 

พยาบาล

พยาบาล

นางฟ้าชุดขาวที่ต้องทั้งอดทนและเสียสละ แต่สำหรับเธอแล้วนี่คืออาชีพที่เสมือนเป็นของขวัญของชีวิต


ชญาพัฒน์ นนทะแสน
พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ชญาพัฒน์ นนทะแสน เริ่มต้นอาชีพพยาบาลด้วยความอคติ แต่หลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งใส่ใจนักศึกษาเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ เธอก็ได้เปิดใจเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกับค้นพบคุณค่าและความหมายใหม่ที่มีในวิชาชีพพยาบาล ทุกวันนี้ เธอทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยใจรักเกินร้อย และสำหรับเธอ นี่คืออาชีพที่เป็นเสมือนของขวัญแห่งชีวิต

 

แอร์โฮสเตส

แอร์โฮสเตส

เปิดโลกชีวิตติดปีกของแอร์โฮสเตส ผู้เป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับผู้โดยสารทุกคนให้กินอิ่ม นอนหลับ และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ


ณัฐกา เพ็ญชาติ
In-flight Manager
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

แอร์โฮสเตส ผู้มีความฝันที่จะทำงานบนท้องฟ้าตั้งแต่ยังเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงวันนี้ กว่า 20 ปีแล้ว ที่เธอยังคงทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับผู้โดยสารทุกคนให้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัย และเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ โดยความสุขที่ได้รับจากการทำงานนั้นเปรียบเสมือนการได้ชาร์จแบตให้ชีวิตทุกวัน