STEM Talk

ซีรีย์ - STEM Talk (01/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (01/15)

รู้เท่าทันโลกSTEM กับ2ผู้หญิงหัวใจSTEM 100%ดร.ต่ายและหมอเจี๊ยบจับมือกันมาเปิดโลกSTEMและทักษะศตวรรษที่21 แบบเข้าใจง่ายๆ เข้าถึงทุกคน


ดร.ต่าย และหมอเจี๊ยบ

รู้ทัน STEM รู้ทันอนาคต กับ 2 ผู้หญิงหัวใจ STEM 100% ดร.ต่าย และหมอเจี๊ยบ จับมือกันมาแชร์ประสบการณ์ STEM หลากมิติ วิธีรับมือกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง ในบรรยากาศชิวๆ สบายๆ แล้วคุณจะหลงรัก STEM แบบไม่รู้ตัว

 

ซีรีย์ - STEM Talk (02/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (02/15)

STEM ไม่ใช่แค่วิชา แต่คือกระบวนการคิด


ดร.ต่าย และหมอเจี๊ยบ

STEM ไม่ใช่แค่วิชา แต่คือกระบวนการคิด

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (03/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (03/15)

STEM พื้นฐานของวิธีการเรียนและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ


STEM พื้นฐานของวิธีการเรียนและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (04/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (04/15)

SOFT SKILLS.. ยุคนี้ไม่มี..ไม่ได้ สําคัญยังไงนะ


SOFT SKILLS.. ยุคนี้ไม่มี..ไม่ได้ สําคัญยังไงนะ

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (05/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (05/15)

ชีวิตไม่ได้จบที่สอบ อย่าหยุดเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง


 

 

ชีวิตไม่ได้จบที่สอบ อย่าหยุดเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (06/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (06/15)

วิธีเรียน STEM ให้สนุก


วิธีเรียน STEM ให้สนุก

 

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (07/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (07/15)

สอน STEM ให้ได้ผล ต้องแบบนี้เลย!


 

 

สอน STEM ให้ได้ผล ต้องแบบนี้เลย!

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (08/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (08/15)

จะดึงความเก่งที่แตกต่างของแต่ละคนออกมาได้ ก็ด้วยการเรียนแบบ STEM


 

 

จะดึงความเก่งที่แตกต่างของแต่ละคนออกมาได้ ก็ด้วยการเรียนแบบ STEM

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (09/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (09/15)

ทุกอาชีพเปลี่ยนโลกได้ แค่ค้นหาตัวเองให้เจอ


ทุกอาชีพเปลี่ยนโลกได้ แค่ค้นหาตัวเองให้เจอ

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (10/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (10/15)

เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือก ได้ทดลอง ได้ค้นพบ


 

 

เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือก ได้ทดลอง ได้ค้นพบ

 

ซีรีย์ - STEM Talk (11/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (11/15)

อาชีพสาย STEM มีอะไรอีกนะ.. ที่ไม่ใช่หมอ วิศวะ


อาชีพสาย STEM มีอะไรอีกนะ.. ที่ไม่ใช่หมอ วิศวะ

 

ซีรีย์ - STEM Talk (12/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (12/15)

เปลี่ยนความเข้าใจผิดๆ เรื่อง STEM กันหน่อยมั้ย


เปลี่ยนความเข้าใจผิดๆ เรื่อง STEM กันหน่อยมั้ย

 

 

ซีรีย์ - STEM Talk (13/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (13/15)

STEM แทรกอยู่ในหลากหลายอาชีพ มีอะไรบ้างนะ


 

 

STEM แทรกอยู่ในหลากหลายอาชีพ มีอะไรบ้างนะ

 

ซีรีย์ - STEM Talk (14/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (14/15)

หุ่นยนต์มาแน่ แล้วจะเอาตัวรอดในอนาคตกันยังไง


หุ่นยนต์มาแน่ แล้วจะเอาตัวรอดในอนาคตกันยังไง

 

ซีรีย์ - STEM Talk (15/15)

ซีรีย์ - STEM Talk (15/15)

ปัญหา STEM คาใจ เคลียร์ซะให้หายข้องใจ


 

 

ปัญหา STEM คาใจ เคลียร์ซะให้หายข้องใจ