อาชีพสายวิทย์-คณิต

ครูวิทยาศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์

ทักษะคิดวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลองและสํารวจในตัวเราทุกคน เริ่มต้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ มารู้จักคุณครูผู้ทําให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์คนนี้กัน


ดำรงค์ สุภาษิต
ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

 

ด้วยความที่มีพ่อเป็นครู และประทับใจการสอนของครูวิชาเกษตรในวัยเด็ก ทำให้ครูดำรงค์ มุ่งมั่น แน่วแน่สู่เส้นทางครู ปัจจุบันเป็นครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และด้วยหวังตั้งใจให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆ มากที่สุด จึงได้ริเริ่มห้องเรียนใต้ทะเลแห่งแรกขึ้น ถึงวันนี้มากกว่า 20 ปีแล้ว ที่เด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่าสนุกกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นพบไม่สิ้นสุด ทั้งยังได้สำนึกในคุณค่าสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง

 

จักษุแพทย์

จักษุแพทย์

โลกสวยเสมอสําหรับคนที่สุขภาพตาแข็งแรง มารู้จักอาชีพนักดูแลสุขภาพตา ผ่านมุมมองจักษุแพทย์คนนี้กัน


รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ด้วยความเชื่อของครอบครัวที่ว่า คนเรียนเก่งจะต้องเป็นหมอ ทำให้ นพ.นริศ กิจณรงค์ เดินตามเส้นทางที่ทุกคนคาดหวัง สู่การเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อกระจกและต้อหิน สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว จนถึงวันนี้ กว่า 20 ปีแล้วที่เขาทุ่มเททำงานรักษาผู้ป่วย เพื่อแลกกับรอยยิ้มแห่งความสุขเป็นรางวัลตอบแทน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และจักษุแพทย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จิตแพทย์

จิตแพทย์

บาดแผลทางใจก็ต้องการเยียวยาไม่ต่างจากทางกาย เปิดโลกอาชีพจิตแพทย์ผู้เป็นปากเสียงเพื่อผู้ป่วยทางใจ ที่ต้องทนทุกข์อย่างเงียบงันในสังคม


พญ. สมรัก ชูวานิชวงศ์
จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

จากโจทย์แรกบนเส้นทางอาชีพที่ต้องการช่วยเหลือสังคม และชุมชน สู่ปากเสียงเพื่อผู้ป่วยทางใจ และคนนับล้านที่ทนทุกข์อยู่อย่างเงียบงันในสังคม พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ จึงเลือกเรียนสาขาจิตเวชศาสตร์ เพราะเชื่อว่าบาดแผลทางใจก็ต้องการรักษาเยียวยาไม่ต่างจากทางกาย และการได้เห็นคุณค่าของทุกชีวิต คือรางวัลที่ทำให้ได้สัมผัสถึงความสุข และจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

 

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

สืบสนุกไปกับภารกิจตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้บริสุทธ์ กับตํารวจพิสูจน์หลักฐานคนนี้เลย


พ.ต.ต. พัฒนะ จิตต์หมวด
นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1

 

จากเด็กสายวิทย์ที่ไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ จนเมื่อได้ฝึกงานพิสูจน์หลักฐาน พัฒนะ จิตต์หมวด ก็ได้ค้นพบว่า นี่คืออาชีพที่นำวิทยาศาสตร์มาใช้งานจริงเพื่อไขคดี ถึงวันนี้ ในฐานะหัวหน้าทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นความภูมิใจสูงสุด เพราะภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหยุดยั้งขบวนการก่อเหตุ และคืนความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธ์

 

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์

สําหรับคนเก่งวิทยาศาสตร์ รักบริการและ ชอบงานฝีมือ นี่คืออาชีพที่สนุกมากถึงมากที่สุด ไม่เชื่อ ถามทันตแพทย์คนนี้ดู


ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จากความประทับใจหมอฟันในวัยเด็ก ทำให้ ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เลือกเดินทางสายทันตแพทย์อย่างแน่วแน่ สู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อด้านทันตกรรมเด็กที่ Boston University ในระดับปริญญาโท ถึงวันนี้เธอยังคงสนุกกับชีวิตทันตแพทย์ในทุกๆ วัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด

เมื่อการเคลื่อนไหวของร่างกายมีความผิดปกติ และการนวดไม่ใช่คําตอบ ถึงเวลาต้องจัด ดัด ดึงและปรับร่างกายสู่ภาวะสมดุลกับนักกายภาพบําบัดคนนี้แล้ว


อริสรา มะโนเที่ยง
Senior Physiotherapist สวนสุขภาพอรุณสหคลีนิค

 

 

อาชีพที่ใครๆ ก็อาจไม่ตระหนักถึง จนกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเราจะมีความผิดปกติ และการนวดไม่ใช่คำตอบ นี่คือเวลาของการจัด ดัด ดึง และปรับร่างกายสู่ภาวะสมดุลจาก อริสรา มะโนเที่ยง นักกายภาพบำบัดผู้ให้ความสำคัญกับมิติทางอารมณ์เท่าๆ กับทางร่างกาย เพราะเธอเชื่อว่า องค์ประกอบที่จำเป็นที่สุดสำหรับการบำบัดคือมิตรภาพและความรัก

 

นักแก้ไขการได้ยิน

นักแก้ไขการได้ยิน

เปิดโลกอาชีพที่ไม่เคยได้ยิน กับนักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยินด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสาร


เกรียงไกร ภูริปัญโย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทารก 3 ใน 1,000 รายมีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เกิด ขณะที่ 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน แต่การวินิจฉัยและบําบัดแต่เนิ่นๆ จะเพิ่มโอกาสในการรักษาสุขภาพการได้ยินให้แข็งแรงขึ้นได้ และนี่คือภารกิจของเกรียงไกร ภูริปัญโย นักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยินด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น

 

นักแก้ไขการพูด

นักแก้ไขการพูด

เปิดโลกนักบําบัดความผิดปกติด้านการพูดและสื่อความหมายเพื่อช่วยผู้คนให้เอาชนะความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารของตัวเอง


ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จากแรงบันดาลใจแรกที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ ออทิสติกในสังคม ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม เดินตามฝันสู่อาชีพนักแก้ไขการพูด กับภารกิจวินิจฉัยและบําบัดความผิดปกติด้านการพูดและการสื่อความหมายให้คนทุกช่วงวัย บนความเชื่อว่า ทุกๆ อุปสรรคคือการเรียนรู้และโอกาสในการพัฒนา เพื่อช่วยให้ทุกคนเอาชนะความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสารของตัวเอง

 

นักบิน

นักบิน

อยากเป็นนักบิน ลองมาตามติดชีวิตเหนือเมฆของนักบินคนนี้กัน


วิรัช เทพารักษ์
นักบินที่ 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ฝันอยากบินตั้งแต่จำความได้ มุ่งมั่นฝ่าฟัน บินตามฝันสู่นักบินอาชีพ จนได้ประจำตำแหน่งนักบินที่ 1 เครื่องแอร์บัส เอ380 ของการบินไทย สิ่งที่วัรัช เทพารักษ์ ค้นพบจากการทำงานในห้องนักบินมานับ 10 ปีก็คือ ไม่ใช่แค่เราที่เลือกอาชีพ แต่อาชีพก็เลือกเราเช่นกัน เพราะอาชีพนี้ ไม่ได้ต้องการคนเก่ง แต่ต้องการคนที่พอดีกับอาชีพ

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

พบภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุกับอาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


ยุรนันท์ ภูโทถํ้า
หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

นี่คืองานท้าทายที่ต้องแข่งกับเวลาของยุรนันท์ ภูโทถ้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ที่จะไปถึงตัวผู้ป่วยเป็นคนแรก และช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้จนกว่าจะถึงโรงพยาบาลในประเทศที่มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมากอย่างประเทศไทย นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คือความหวังในการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยทุกคน

 

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

มากกว่าแค่ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกาย ตามไปดูนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ที่ทั้งปลุกปั้น และพัฒนาให้ศักยภาพของคนๆหนึ่งไปถึงขีดสุดทั้งร่างกายและจิตใจ


อัทพงษ์ ธนศิรินวกุล
เทรนเนอร์อิสระ และเจ้าของธุรกิจ I FIT

 

 

ไม่ได้จบมาเป็นครูพละ ไม่จําเป็นต้องเป็นนักกีฬา สําหรับอัทพงษ์ ธนศิรินวกุล อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ต่างอะไรกับนักสร้างแรงบันดาลใจ เพราะมากกว่าแค่ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องทั้งผลักดัน ปลุกปั้น และพัฒนาให้ศักยภาพของคนๆหนึ่งไปถึงขีดสุดทั้งร่างกายและจิตใจ

 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นี่คือาชีพที่ไม่มีบริษัทหรือองค์กรไหนไม่ต้องการ!นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาศาลให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจ


ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท สคูลดิโอ จำกัด

 

ถ้าจะมีใครสักคน ทำนายความเติบโตของธุรกิจคุณได้แม่นยำที่สุด คงหนีไม่พ้นผู้ชายคนนี้ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแห่ง Facebook ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ให้กลายเป็นข้อมูลที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ธุรกิจอยากทำอะไรขอให้บอกนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพร้อมหาคำตอบให้ และนี่คืออาชีพสุด Sexy ที่ตลาดกำลังต้องการ

 

นักอนุรักษ์

นักอนุรักษ์

เพราะโลกต้องการความสมดุล พบภารกิจกู้โลกกับอาชีพนักอนุรักษ์


ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
ที่ปรึกษาฝ่ายวนเกษตรและกลยุทธภาคเอกชน
บริษัท ปีเตอร์สัน โปรเจคส์แอนด์โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เลือกเรียนคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะชื่นชอบการท่องเที่ยว แต่เมื่อได้เข้ารับราชการที่กรมป่าไม้ ก็เป็นจุดเปลี่ยนให้ ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรบนพื้นที่เล็กๆ ที่มีอยู่บนโลกใบเดียวของเรา งานของเธอคือการสร้างสมดุลชีวิตให้กับมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนคนในชุมชนให้เข้าใจถึงปัญหาของระบบนิเวศน์และภาวะโลกร้อน รวมถึงส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

 

นักออกแบบ UX/UI

นักออกแบบ UX/UI

ในวันที่ธุรกิจต่างย้ายตัวเองมาแข่งขันในโลกดิจิทัล รู้จักนักออกแบบเว็บ และแอปผู้สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ คนนี้กัน


ศุภวิชญ์ พิพัฒน์
UX/UI Designer บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด

 

ในวันที่ธุรกิจต้องย้ายตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ของโลกดิจิทัล แอปและเว็บที่แค่ใช้งานได้อาจยังไม่ดีพอ มีเพียงประสบการณ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น ที่บอกว่า แอปไหนจะอยู่รอดหรือถูกลบ และนี่คืองานของศุภวิชญ์ พิพัฒน์ UX/UI Designer แห่งบุญมีแล็บ นักออกแบบผู้ให้ความสําคัญกับการใช้งานที่ลื่นไหลและราบรื่น มากกว่าความสวยงามเพียงอย่างเดียว

 

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

สั่งคอมพิวเตอร์ให้ทํางาน! ท้าทายขนาดไหน โปรแกรมเมอร์คนนี้มีคําตอบ


ภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์
CTO (Chief Technology Officer) และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

 

จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ก่อนที่จะมาเรียนต่อปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทภาควิชา Computer Science ที่ George Washington University เริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็น Software Engineer ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CTO (Chief Technology Officer) และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวงใน มีเดีย ผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆของไทย ที่มีผู้ใช้มากกว่า 5 แสนราย

 

พยาบาล

พยาบาล

นางฟ้าชุดขาวที่ต้องทั้งอดทนและเสียสละ แต่สำหรับเธอแล้วนี่คืออาชีพที่เสมือนเป็นของขวัญของชีวิต


ชญาพัฒน์ นนทะแสน
พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ชญาพัฒน์ นนทะแสน เริ่มต้นอาชีพพยาบาลด้วยความอคติ แต่หลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งใส่ใจนักศึกษาเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ เธอก็ได้เปิดใจเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกับค้นพบคุณค่าและความหมายใหม่ที่มีในวิชาชีพพยาบาล ทุกวันนี้ เธอทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยใจรักเกินร้อย และสำหรับเธอ นี่คืออาชีพที่เป็นเสมือนของขวัญแห่งชีวิต

 

เภสัชกร

เภสัชกร

อยากเรียนเภสัช แต่ไม่อยากอยู่แค่ร้านขายยา นี่เลย! เภสัชกรตัวจริงมีคําตอบ


อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน
อาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขยันคือคําตอบ หลักการชีวิตง่ายๆข้อเดียวที่พาให้ลูกชาวนาแม่ค้าขายผัก อย่างวีระพงษ์ ประสงค์จีน พาตัวเองสู่ตําแหน่งนักเรียนทุนยอดเยี่ยมมูลนิธิดํารงชัยธรรม ต่อด้วยปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านประสาทวิทยาศาสตร์ และเซลล์ต้นกําเนิดที่ลอนดอน ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก่อนจะก้าวขึ้นเป็น ดร.นักวิจัย ด้านเซลล์ต้นกําเนิด ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยด้าน Stem Cell

 

รุกขกร

รุกขกร

รู้จักหมอต้นไม้ นักไต่ ตัด แต่ง ดูแลต้นไม้ในเขตเมืองให้เติบโตและอยู่รอดจากคอนกรีตและ สายไฟ ในนามรุกขกร


อนุกูล สอนเอก
Good Attitude Consulting Co., Ltd

 

 

สําหรับคนที่รักการผจญภัยและฝันอยากมีออฟฟิศอยู่ใต้ร่มไม้ตลอดเวลา อนุกูล สอนเอก ขอแนะนําอาชีพรุกขกร นักไต่ ตัด แต่ง ดูแลต้นไม้ในเขตเมืองให้เติบโตและอยู่รอดจากคอนกรีต ควันพิษและสายไฟ งานท้าทายที่เปิดโอกาสให้เขาได้สนุกกับการคิดค้นเทคนิคเชือกใหม่เพื่อแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายเล็กๆ ว่า เทคนิคเชือกที่ตัวเองสร้างสรรค์จะถูกยอมรับในระดับสากล และใช้ชื่อว่า เทคนิคเชือกอนุกูล สอนเอก

 

วิศวกรธรณีฟิสิกส์

วิศวกรธรณีฟิสิกส์

สํารวจสุดขอบโลก กับอาชีพวิศวกรธรณีฟิสิกส์


รพาภัสสร์ พชรกิตติวิชญ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพปฎิบัติการ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

สําหรับคนส่วนใหญ่ นิยามของอาชีพวิศวกรธรณีฟิสิกส์คงหนีไม่พ้น 3 คําสั้นๆ นั่นคือ หนัก ยาก ท้าทาย แต่เธอ รพาภัสสร์ พชรกิตติวิชญ์ บอกว่า นั่นแหละคือเสน่ห์และความสนุกของงานสํารวจหาแหล่งพลังงาน ที่ต้องเดินทางไปทั่วโลกในฐานะวิศวกรภาคสนาม เพราะสําหรับเธอ นี่คือโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่ และมีความสําคัญต่อมนุษยชาติ

 

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

นี่คืออาชีพที่รอบรู้เรื่องระบบไฟฟ้าตั้งแต่ก้อนเมฆยันพื้นดิน น่าสนใจขนาดไหน
วิศกรไฟฟ้าคนนี้มีคำตอบ


รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิศวกร นักวิจัย นักประดิษฐ์ และอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2547 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of California สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาเอก ก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมกับทุ่มเทอุทิศตัวเองให้กับงานสร้างสรรค์ และประดิษฐ์สิ่งที่โลกไม่เคยมี เช่น เครื่องถอดรหัสไทย-อังกฤษ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้พิการ และต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ

 

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สําคัญกว่า เหล็ก ทราย ปูน หิน ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้สําหรับการสร้างบ้านแปลงเมืองคืออาชีพนี้!


ไชยพัฒน์ ซื่อสุทธจิต
Construction Management Manager
Pruksa Real Estate Public Company Limited

 

มากกว่าแค่เรื่องเล่นๆ เมื่อความสนุกกับเกมตัวต่อสารพัดในวัยเด็ก กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่พาให้ ไชยพัฒน์ ซื่อสุทธจิต ก้าวสู่โลกวิศวกรโยธา ถึงวันนี้กับตําแหน่งผู้บริหารโครงการ เขายังคงสนุกกับการเปลี่ยนทุกงานออกแบบให้เป็นจริง จากผืนดินว่างเปล่า สู่ถนนในโรงงาน ตามด้วยบ้านเดี่ยว ถึงอาคารสูงหลายสิบชั้น สําหรับเขา นี่คืองานสร้างสรรค์และท้าทายไม่ต่างจากเกมในวันวาน หากยังพร้อมตอบสนองและเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้คน

 

วิศวกรหุ่นยนต์

วิศวกรหุ่นยนต์

เมื่อโลกมาถึงจุดที่ต้องการผลักภาระงานให้หุ่นยนต์ทําแทน รู้จักอาชีพ วิศวกรหุ่นยนต์ ผู้สร้างและควบคุมพลเมืองหุ่นยนต์ ให้พร้อมร่วมงานกับมนุษย์


นวรัตน์ เติมธนาสมบัติ
วิศวกรหุ่นยนต์ บริษัท HG Robotics Co., Ltd.

 

เมื่อเทคโนโลยีมาถึงจุดที่โลก ต้องการผลักภาระงานให้หุ่นยนต์ทําแทน นวรัตน์ เติมธนาสมบัติ ขอแนะนําอาชีพที่อนาคตกําลังต้องการ “วิศวกรหุ่นยนต์” งานพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่ผสานความรู้จากศาสตร์ทุกศาสตร์ ทั้งศิลปะ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรม ก่อนจะถูกนําไปทดสอบระบบครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อควบคุมพลเมืองหุ่นยนต์ ให้พร้อมร่วมงานกับเรา

 

สถาปนิก

สถาปนิก

เปิดโลกอาชีพสถาปนิก นักจัดการสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว ผู้เชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับสิ่งที่เค้าออกแบบ


ปิตุพงษ์ เชาวกุล
Design Director
เจ้าของบริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด

 

สถาปนิกนักคิดนอกกรอบ ผู้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในวัยเด็ก จึงเลือกเรียนสายวิทย์ แต่เมื่อเรียนถึงชั้น ม.5 เริ่มชอบวาดรูป และอยากเป็นสถาปนิก จึงเลือกเรียนที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อปริญญาโททางด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองที่ The Berlage Institute of Architecture ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นเจ้าของและดีไซน์ไดเร็กเตอร์ บริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด รับงานออกแบบหลากมิติ ตั้งแต่ เสื้อยืด บัตรคอนเสิร์ต สนามเด็กเล่น นิทรรศการ จนถึงงานผังเมือง

 

สัตวแพทย์

สัตวแพทย์

ตามไปดู ชีวิตนายสัตวแพทย์สัตว์ป่าคนแรกของประเทศ นักสื่อสาร บําบัดและ รักษาสัตว์ในยามเจ็บป่วย


น.สพ. ภัทรพล มณีอ่อน
สัตวแพทย์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

อดีตนักกีฬาบาสเก็ตบอลตัวแทนระดับจังหวัด ผู้ต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า การเรียนหมอที่ว่ายากๆ สามารถทำไปพร้อมกับการเล่นกีฬาได้ จึงตัดสินใจเลือกเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปัจจุบัน เป็นนายสัตวแพทย์สัตว์ป่า หรือ Wildlife Veterinarian คนแรกของประเทศ ประจำกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และได้รับการแต่งตั้งเป็น “ทูตพิทักษ์สัตว์ป่า” จากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยยุติการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย