คำถามที่พบบ่อย

ปัญหาที่เราได้รับการสอบถามอยู่เสมอเกี่ยวกับการใช้เว็บแอป Samsung Career Discovery มีอยู่สองเรื่องหลักๆ คือ

หน้าเว็บไซต์ค้าง หรือไม่ตอบสนอง เวลาใช้งานเว็บแอปผ่านเบราเซอร์

วิธีการแก้ไขกรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop)

วิธีแก้ไขกรณีใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (Mobile phone / Tablet)